Енциклопедия Дарителството

“НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ МАКАРИЙ”

“НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ МАКАРИЙ”

Дарител е МАКАРИЙ, митрополит НЕВРОКОПСКИ (21 ноем. 1876 – 7 юни 1934) – висш духовник. Роден в с. Драгижево, Търновско. Учи в гимназията в Одрин, в духовните училища в Търново и Самоков. Като държавен стипендиант завършва семинария в Киев (1901) и Духовна академия в С. Петербург (1904). В продължение на пет години е учител в Софийската духовна семинария, след което е назначен за протосингел на Св. синод. Ректор на Софийската духовна семинария (1912–1916). На 27 март 1916 г. е избран за митрополит на Неврокопската епархия. Член на Св. синод. Дългогодишен сътрудник на “Църковен вестник” и сп. “Християнска мисъл”. Автор на богословски съчинения.
Желаейки да подпомогне духовното образование, митрополит Макарий завещава на Св. синод ценни книжа с номинална стойност 412 500 лв. На свое заседание, състояло се на 2 юли 1934 г., Св. синод приема дарението и образува фонд на името на дарителя. Приходите са предназначени за осигуряване на стипендии за следване в Софийската духовна семинария и помощи за семинаристи. Управлява се от Св. синод.
Фондът е включен в бюджета на фондовете за 1935 г. Постепенно капиталът на фонда нараства и на 1 ян. 1939 г. е 492 044 лв., на 1 ян. 1945 г. – 605 981 лв. Годишните приходи са в размер на 25–42 хил. лв. От 1936 г. фондът отпуска стипендии и помощи годишно по ок. 22–32 хил. лв. С тях в Софийската духовна семинария учат по 3–4 семинаристи. Сред стипендиантите са Никола Горанов, Иван Иванов и др. Фондът прекъсва благотворителната си дейност след 1948 г.

ЦДА, ф. 791 к, оп. 1, а.е. 53, л. 316, 600, 804; а.е. 54, л. 688, 697–702; а.е. 61, л. 387; а.е. 102, л. 53–54; Църковен вестник, № 17, 6 май 1916; Албум-алманах “Македония”. С., 1931. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад