Енциклопедия Дарителството

“НАРОДЕН ТЕАТЪР”

“НАРОДЕН ТЕАТЪР”

Бомбардировките над столицата в началото на 1944 г. нанасят значителни поражения на Народния театър. “Гледайки всеки ден тъжната картина, която представлява сградата на този наш художествен, просветен и национален институт”, ВОЙНИЦИ от Ротата за централите в София събират помежду си общо 1500 лв. Идеята им е те да се използват като основа за създаване на фонд “Народен театър” при МНП, средствата на който да послужат за възстановяване сградата на театъра или за построяване на нова. “Ще бъдем щастливи – пишат те на 15 май 1944 г. до министъра на просвещението, – ако намерим последователи, така че ние, българите, сами, по възможност без помощта на държавата, да построим нов дом на нашите артисти, дом, който ще бъде украса на столицата и истински център на театралното изкуство в България”. По същото време и независимо от тях, средношколците от средищното обединено училище в гара Белово на 14 май под ръководството на известната артистка Олга Кирчева изнасят при голям успех комедията “Големанов” от Ст. Л. Костов. Прихода от 15 093 лв. от това представление те предоставят за създаване на фонд с аналогична цел.
Фондът е образуван със заповед на МНП от 15 юни 1944 г., и то поема управлението му. Към 1 ян. 1948 г. набраните в него средства възлизат на 18 хил. лв.*
През същата година фондът е ликвидиран заедно с останалите фондове при МНП, които се вливат в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 256, л. 1–30; а.е. 51, л. 5. (К. Анчова)

Тагове

Назад