Енциклопедия Дарителството

“НАЦКА П. КОНКИЛЕВА”

“НАЦКА П. КОНКИЛЕВА”

Дарител е НАЦКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА-КОНКИЛЕВА (3 юли 1915 – неизв.) – общественичка. Родена в Габрово, в известна местна фамилия. Отдава се на благотворителна дейност още през младежките си години като членка на младежката група към Женско благотворително д-во “Майчина грижа”. През 1937 г. се омъжва за габровския индустриалец Петър Хр. Георгиев. През същата година се премества да живее в Пловдив.
На 29 дек. 1945 г. чрез габровския жител и свой родственик Колю Хр. Конкилев, Нацка Конкилева прави дарение на габровското д-во “Червен кръст”. То се състои от 10 облигации от Заема на свободата на номинална стойност 1 млн. лв. Волята на благодетелката е всяка година на Коледните празници да се купуват обувки, горно и долно облекло на деца на предучилищна възраст на бедни габровски граждани.
Дарението и правилникът на фонда са приети от настоятелството на д-во “Червен кръст” – Габрово, на 4 ян. 1946 г. Правилникът е съобразен с волята на дарителката. За целите на фонда се използват ежегодните лихви на облигациите. За увеличаване капитала на фонда, със средствата на излезлите в тираж облигации се закупуват ДЦК (чл. 6).
Фондът започва благотворителната си дейност още през 1945 г. Тогава в него са внесени 50 хил. лв., с които на 29 дек. 1945 г. са закупени 51 чифта обувки. На 30 дек. 1946 г. е направено ново дарение от 40 хил. лв. С тази сума и с лихвите от капитала през декември 1947 г. са закупени обувки и детско бельо за 95 деца.
Фондът престава да съществува със закриването на благотворителните дружества през 1951 г.

ДА–Габрово, ф. 34 к, оп. 1, а.е. 13, л. 1–15; Юб. в-к на д-во “Майчина грижа”. 1869–1999. Габрово, 30 окт. 1999. (Д. Гоцева)

Тагове

Назад