Енциклопедия Дарителството

“НАУМ БАЛЕВ”

“НАУМ БАЛЕВ”

Дарител е НАУМ СТЕФАНОВ БАЛЕВ (6 юни 1866 – 1925) – учител. Роден в Охрид, но израства във Видин, където семейството се преселва след смъртта на баща му. Завършва с отличие Ломската реална гимназия. Като държавен стипендиант постъпва в Мюнхенската политехника, отдел химия и технологии. Не се дипломира по здравословни причини. До 1914 г. учителства последователно в Образцов чифлик, Русенско, Техническото средно училище в Княжево, Видинската гимназия и прогимназия, Ломското педагогическо училище и пак във Видин. Напуска по болест. Умира във Видин.
През 1925 г. H. Балев прави завещание, с което дарява на Втора видинска смесена прогимназия 10 хил. лв. за образуване на фонд на негово име. Дарението е прието на учителския съвет на 9 ноември 1925 г., а фондът е образуван на 30 дек. с.г. Целта му е да служи за подпомагане на бедни ученици.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 41, л. 1–7. (Д. Гоцева)

Тагове

Назад