Енциклопедия Дарителството

“НИКОЛА А. БУРОВ” – ФОНДОВЕ

“НИКОЛА А. БУРОВ” – ФОНДОВЕ

Дарител е НИКОЛА А. БУРОВ (5 февр. 1860 – 17 юни 1906) – търговец, банкер. Роден в Лясковец. Завършва Болградската класическа гимназия, а след това Юридическия факултет на Новорусийския университет в Одеса, Русия. Работи в кантората на фамилната фирма “Д. А. Буров и сие” в Русе. Член на УС на БТБ – клон Русе, Застрахователно д-во “България” и др. Основател и дългогодишен председател на Русенската търговско-индустриална камара. Умира в Русе.

ФОНД № 1 “НИКОЛА А. БУРОВ”
(при училищното настоятелство в Лясковец)

Н. БУРОВ завещава 4800 лв. за учредяване на фонд на негово име. Годишният приход е предназначен за подпомагане на бедни ученици от училищата в Лясковец.

ФОНД № 2 “НИКОЛА А. БУРОВ”
(при Русенската народна мъжка гимназия “Княз Борис”)

Създаден е на 19 окт. 1906 г. с основен капитал от 1000 лв., дарени от Н. А. БУРОВ чрез фирмата “Д. А. Буров и сие”. Годишният приход е за награда, която да се връчва всяка година на 11 май, Деня на Св. св. Кирил и Методий, на беден ученик с добро поведение и най-добър успех.
Дейността на фонда е регламентирана с общ правилник за благотворителните фондове при гимназията. Неговото управление се осъществява от учителския съвет.
Други данни за фондовете не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 769, л. 115; оп. 4, а.е. 135, л. 51–54; Пашев, Г. Златна книга…, с. 474. (К. Анчова)

Тагове

Назад