Енциклопедия Дарителството

“НИКОЛА АВРАМОВ”

“НИКОЛА АВРАМОВ”

Дарител е НИКОЛА АВРАМОВ (ок. 1866–1924) – търговец. Роден в Крушево, Македония. Остава без баща в ранна възраст и на 12 години майка му го изпраща да работи с майстори в София и Дупница. В Трън става слуга в сладкарницата на Илия Георгиев-Пирочанеца, а по-късно – негов съдружник. През 1892 г. открива свой железарски магазин. С упорит труд и честност натрупва голямо състояние (къща, хамбар, ниви, дюкян), което завещава на съпругата си и на сродниците си. Умира в Трън.
В завещанието си от 4 дек. 1921 г. дарява 50 хил. лв. на МНП за образуване на фонд за издръжка и подпомагане на бедни ученици от Трънското основно училище. Съгласно волята на дарителя, със заповед на министъра на просвещението от 21 ян. 1925 г. за “вечни времена” се основава фонд “Никола Аврамов” при МНП. Средствата са внесени от изпълнителите на завещанието в БНБ – клон Трън, на 30 дек. 1924 г. Лихвите на фонда трябва да служат за издръжка и подпомагане на бедни ученици от Трънското основно училище. Фондът се управлява от МНП, чието финансово отделение се задължава ежегодно да изплаща средствата на настоятелството на Трънското основно училище.
От основаването на фонда до 6 май 1930 г. приходите му се изплащат на училищното настоятелство чрез БЗБ – клон Трън. От 1930 до дек. 1932 г. не са преведени никакви средства – вероятно са оставени за капитализиране.
Към 1 ян. 1939 г. фондът разполага със 107 100 лв., към 1 ян. 1942 г. – със 106 900 лв., към 1 ян. 1948 г. – със 150 хил. лв. Между 1936 до 1948 г. приходите са между 6300 и 5400 лв. С тях училищното настоятелство в Трън закупува дрехи и обувки, които се раздават на бедни ученици. Отчетът е стриктен. Списъците на закупените стоки и имената на наградените деца се изпращат във финансовото отделение на МНП. Така през 1936 г. са купени и раздадени на бедни ученици 10 мъжки и 3 дамски палта и 6 чифта обувки.
Фондът се закрива през 1948 г., когато фонд “Завещатели и дарители” при МНП се влива в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 258, л. 1–28. (В. Николова)

Тагове

Назад