Енциклопедия Дарителството

“НИКОЛА БАШЕВ”

“НИКОЛА БАШЕВ”

Дарител е НИКОЛА БАШЕВ (28 авг. 1880 – неизв.) – учител. Завършва Сливенската гимназия и Физико-математическия факултет на СУ. Учителства в Сливен и Търново.
На 24 ян. 1946 г. учителският съвет на Сливенската мъжка гимназия приема от наследниците на бившия директор на гимназията сумата от 20 хил. лв. за образуването на фонд “Никола Башев”.
Същата година учителският съвет образува фонд и натоварва комисия в състав: Ал. Динчев, Ив. Герасков, Ив. Жечев и преподавателката Динева, да изработят правилник за неговото управление. Други данни за фонда не са открити.

ДА–Сливен, ф. 93 к, а.е. 10, л. 199; а.е. 16, л. 51.
(Ц. Величкова)

Тагове

Назад