Енциклопедия Дарителството

“НИКОЛА БОГДАНОВ ДОДОВ”

“НИКОЛА БОГДАНОВ ДОДОВ”

Дарител е НИКОЛА БОГДАНОВ ДОДОВ (1870* – 31 март 1940) – държавен чиновник. Роден в Сопот. Първоначално образование получава в родния си град, след което завършва IV клас на Пловдивската гимназия. Останал без баща, поема издръжката на семейството. Работи като телеграфо-пощенски служител в Пловдив, Чепеларе, Ст. Загора и др. От 1906 г. до 1925 г. е старши чиновник и началник на бюро при Софийската ТП станция и Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните. Умира в София.
На 18 септ. 1940 г. неговите наследници в изпълнение на желанието му даряват ценни книжа с номинална стойност 62 хил. лв. за образуване на фонд “Никола Богданов Додов” при МНП. От лихвите училищното настоятелство в Сопот следва всяка година да връчва две еднократни награди на завършилите с най-добър успех последния клас на основното училище в града (първият получава 1000 лв., вторият – 500 лв.), а в началото на всяка учебна година да набавя учебници и учебни пособия на крайно бедни ученици. Евентуалният остатък от средства е за купуване на дрехи и обувки на нуждаещи се способни ученици от същото училище, които да се раздават на Коледа.
Фондът е учреден със заповед на МНП от 2 окт. 1940 г. и се управлява от него. Започва да функционира от 1941 г. Лихвите в размер на 3 хил. лв. годишно се използват по предназначение. Към 1 ян. 1944 г. капиталът на фонда възлиза на 65 200 лв., към 1 ян. 1948 г. – на 68 хил. лв.
Фондът е ликвидиран през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 51, л. 1–7; а.е. 267, л. 1–17; оп. 7, а.е. 89, л. 60. (К. Анчова)

Тагове

Назад