Енциклопедия Дарителството

“НИКОЛА ПЕТРОВ ПИГУЛЕВ” – ФОНДОВЕ

“НИКОЛА ПЕТРОВ ПИГУЛЕВ” – ФОНДОВЕ

Дарител е НИКОЛА ПЕТРОВ ПИГУЛЕВ (1871 – 15 юли 1935) – архитект. Роден във Видин. Почти целия си живот прекарва в Кюстендил. Умира в София.
Останал без преки наследници, със завещанието си от 4 юли 1935 г. той прави щедри дарения за училища, читалища, безплатни трапезарии във Видин и Кюстендил. Средствата са внесени в БЗБ, БПБ, ПСК в Кюстендил и в Посмъртната пенсионна каса и възлизат на около 1 млн. лв. Според волята на дарителя с тях трябва да се учредят няколко дарителски фонда на негово име. За изпълнител на завещанието си определя председателя на ч-ще “Братство”, Кюстендил.

ФОНД № 1 “НИКОЛА ПЕТРОВ ПИГУЛЕВ”*
(при БЧК)

В знак на благодарност към БЧК и специално към Кюстендилския му клон за проявените грижи, Н. ПИГУЛЕВ му дарява 100 хил. лв. В т. 6 от завещанието изрично се посочва, че средствата трябва да се използват за детското летовище “Осогово”, Кюстендилско, което се стопанисва от Съюза на учителите, от д-во “Юнак” – Кюстендил, и от БЧК. Дарителят задължава тези три организации да учредят фонд, който да носи неговото име. С лихвите на капитала да се осигури почивката на бедни деца от Кюстендил.
През 1935 г. БЧК – клон Кюстендил, приема дарението, учредява фонда и обявява Н. Пигулев за свой благодетел и почетен член. От тази година с приходите на фонда в летовището “Осогово” се приемат ежегодно безплатно бедни, слаби и болни деца.
Други данни за фонда не са открити.

ФОНД № 2 “НИКОЛА ПЕТРОВ ПИГУЛЕВ”
(при Видинската гимназия)

Според завещанието на Н. ПИГУЛЕВ за основен капитал на фонда трябва да послужи сумата 230 хил. лв., дадена на видинския търговец Петър Христов. Средствата да се предоставят на Видинската смесена гимназия за образуване на фонд, от чиито лихви да се дават стипендии на бедни и трудолюбиви ученици от гимназията, родом от Видин. Стипендиите се отпускат по решение на учителския съвет и трябва да носят името на дарителя. С изпълнение волята на дарителя е натоварен адвокатът К. Петров.
Липсват данни за създаването на фонд и как се изпълнява волята на дарителя.

◊ ◊ ◊

Н. ПИГУЛЕВ завещава средства за учредяване на фондове към:
– ч-ще “Цвят”, Видин, и ч-ще “Братство”, Кюстендил, по 100 хил. лв., като от лихвите се купуват книги, списания и вестници;
– завещава по 100 хил. лв. на безплатните ученически трапезарии във Видин и Кюстендил, а от лихвите на посочените средства да се изхранват бедни деца.
Липсват сведения за фондовете при читалищата и трапезариите, но може да се предположи, че волята на дарителя е изпълнена, тъй като тези фондове са обезпечени със средства.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 91, л. 1–7; Юб. кн. 1885–1936. Българско д-во “Червен кръст” – Кюстендилски клон. Кюстендил, 1936, 80–81. (В. Николова)

Тагове

Назад