Енциклопедия Дарителството

“НИКОЛА П. БАЕВ”

“НИКОЛА П. БАЕВ”

Дарители са БОЯНКА (неизв.) и ПЕТЪР (неизв.) БАЕВИ. Жители на Варна. На 5 ноември 1916 г. те даряват на Варненската мъжка гимназия “Фердинанд I” 5550 лв. за образуване на фонд на името на починалия им син Никола Баев.
Дарението е прието и със заповед на МНП от 27 май 1919 г. фондът се утвърждава. Управлява се от учителския съвет. Според правилника на фонда лихвите трябва да служат за подпомагане на бедни ученици. През учебната 1928/1929 г. основният капитал възлиза на 6140 лв. и носи годишна лихва 577 лв. От 1919 до 1941 г. стипендии и помощи в размер между 200 и 425 лв. са дадени на: Тодор Рачев, Димитър Павлов, Мартин Чафутов, Стоян Константинов. В периода 1942–1944 г. не са отпуснати стипендии. Последните данни за фонда са от 11 ноем. 1944 г., когато капиталът възлиза на 6455 лв.

ДА–Варна, ф. 90 к, а.е. 10, л. 17; а.е. 109, л. 26–29; Юб. сб. Варненската м. гимназия…, 175–178. (В. Николова)

Тагове

Назад