Енциклопедия Дарителството

“НИКОЛА СТОЙЧЕВ ЛАФЧИЕВ ОТ ГР. ДРЯНОВО” – ФОНДОВЕ

“НИКОЛА СТОЙЧЕВ ЛАФЧИЕВ ОТ ГР. ДРЯНОВО” – ФОНДОВЕ

Дарител е НИКОЛА СТОЙЧЕВ ЛАФЧИЕВ (1864 – 29 апр. 1945) – юрист. Роден в Дряново. Произхожда от известния дряновски възрожденски род Лафчиеви. Завършва Априловската гимназия и право в Новоросийския университет в Одеса. Работи в Окръжния съд в Бургас, Ловеч, Пловдив; прокурор в София; главен съдебен инспектор в Министерството на правосъдието. Щедър дарител. Живее в София.

Фонд № 1 “НИКОЛА СТОЙЧЕВ ЛАФЧИЕВ ОТ ГР. ДРЯНОВО”
(при МНП)

В “изпълнение на моралния си дълг като човек и българин, към народа и отечеството си”, през 1941 г. Н. ЛАФЧИЕВ прави дарение на МНП на стойност 400 хил. лв. На 5 март с.г. той уведомява министъра на народното просвещение за предоставената сума (39 облигации от БДЗ – 1923 г., с номинална стойност 630 хил. лв., и 639 лв. в БНБ) и нейното предназначение и моли да се създаде благотворителен фонд към МНП, който да носи името “Никола Стойчев Лафчиев от гр. Дряново”, Желанието му е 60 % от приходите да се капитализират. Останалите 40 % да служат за увеличаване на създадения от него през 1940 г. фонд “Стойчо и Съба Станеви Лафчиеви от гр. Дряново” към МНП (вж. “Стойчо и Съба Станеви Лафчиеви от гр. Дряново” – фонд), като 20 % се предоставят за безплатните ученически трапезарии в Дряново и 20 % – за дрехи и облекло на ученици от основните училища и прогимназията в града. По решение на общия учителски съвет с неизразходваните средства могат да се купуват съчинения по българска история или география и да се раздават на ученици и ученички, завършили с най-добър успех и примерно поведение.
След като основният капитал на фонда достигне 1 млн. лв., от годишните приходи продължават да се заделят средства за фонд “Стойчо и Съба Станеви Лафчиеви от гр. Дряново” в следното съотношение: 10 % за безплатните ученически трапезарии в Дряново; 15 % за общия учителски съвет при основните училища в Дряново (за закупуване на дрехи и обувки на най-бедните ученици); 10 % за осигуряване на две стипендии.
Останалите приходи от фонд “Никола Стойчев Лафчиев от гр. Дряново” при МНП трябва да се разпределят по следния начин: 15 % – за Дряновската библиотека “Развитие” за закупуване на книги и списания; 10 % – за старопиталище. До създаването на старопиталище средствата да се предоставят на Дряновското градско общинско управление за осигуряване помощ през зимата на бедните или за облекло и обувки на “немощни бедни старци и старици”; 10 % – в помощ на бъдещ музей в Дряново, а до неговото основаване да се набавят помагала за прогимназията в града и да се закупуват учебници на бедни ученици и ученички, посочени от учителския съвет. Други 20 % са определени за награда, давана последователно на авторите на най-добрите съчинения в следните области: първата година – по българска история, втората – по български език, и накрая – по българска география, издадени или представени в ръкопис. Носителят и размерът на наградата се определят от комисия, назначена от МНП.
Министерството задържа 10 % от лихвите за покриване евентуални разходи по фонда и разпределя неизразходваните по каквато и да е причина годишни приходи “по негова преценка за цели, подходящи на времената и обстоятелствата, при които ще се разходват”.
В изпълнение на изричното желание на Н. Лафчиев, МНП нарежда да не се дава гласност на направеното от него дарение чрез печата.
Фондът е основан със заповед на МНП от 24 март 1941 г. Управлява се от МНП и е включен в обединения фонд “Завещатели и дарители”. Капиталът нараства от лихви и инкасирани купони и към 1 ян. 1942 г. е 665 хил. лв.; към 1 ян. 1944 г. достига 712 143 лв. От 1942 г. се отпускат помощи в размер на 20 хил. лв.

ФОНД № 2 “НИКОЛА СТОЙЧЕВ ЛАФЧИЕВ ОТ ГР. ДРЯНОВО”
(при МНП)

На 30 дек. 1942 г. Н. ЛАФЧИЕВ прави ново голямо дарение за основаване на втори фонд на негово име при МНП, предназначен за подпомагане дейността на д-во “Червен кръст”. Капиталът трябва да се вложи в облигации, гарантирани от държавата, и да се депозира в БНБ. В началото на 1943 г. той внася 206 250 лв. и на 15 ян. с.г. фондът е основан със заповед на министъра на народното просвещение. Според волята на Н. Лафчиев ежегодните приходи (лихви или допълнително внесени от дарителя суми) се капитализират до нарастване на капитала до 500 хил. лв. В началото на всяка бюджетна година приходите от фонда да се изпращат на Върховното управление на българското д-во “Червен кръст”, което да организира с тях “една укрепителна спирка”. Тази “спирка” трябва да носи името на фонда и да осигурява първа медицинска помощ, подслон и прехрана на нуждаещите се.
Изпълнителният комитет на дружеството приема дарението на 28 ян. 1943 г. и награждава Н. Лафчиев с Големия кръст на БЧК. На 26 окт. с.г. той увеличава фонда с ново дарение от 126 хил. лв., с което капиталът нараства на 376 хил. лв., а към 1 ян. 1946 г. достига 419 350 лв.

◊ ◊ ◊

Със заповед на МНП от 27 март 1947 г. двата фонда “Никола Стойчев Лафчиев от гр. Дряново” са обединени. През същата година 35 хил. лв. от приходите са преведени за д-во “Червен кръст”. Към 1 ян. 1948 г. капиталът, достигнал внушителната сума 1,268 млн. лв., вложена в облигации от БДЗ (1923 и 1941) и от Заема на свободата, се влива в държавния бюджет, с което на практика фондът е ликвидиран.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 266, л. 1–40; а.е. 453, л. 46–49; Дн. на XXV ОНС, Ill р.с., 1942, кн. 2. Приложение, с. 8. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад