Енциклопедия Дарителството

“НИКОЛАЙ ДАНАИЛОВ НИКОЛАЕВ”

“НИКОЛАЙ ДАНАИЛОВ НИКОЛАЕВ”

Дарители са ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ и съпругата му. ДАНАИЛ ЦОНЕВ НИКОЛАЕВ (18 дек. 1852 – 29 авг. 1942) – висш военен, генерал, общественик. Роден в Болград. Получава висше военно образование в Одеса. Участва в Сръбско-турската война (1876) и в състава на Българското опълчение по време на Руско-турската освободителна война (1877–1878). Командир на Източния корпус през Сръбско-българската война (1885). През 1895–1897 г. председателства Върховния македонски комитет. Министър на войната през 1886–1887 и 1907–1911 г. Умира в с. Банкя, Софийско.
През 1942 г. съпрузите правят дарение в памет на своя трагично загинал син Николай Данаилов Николаев (3 март 1881 – 16 апр. 1925) – военен деец, подполковник, служил в 1. гвардейски конен полк. Роден в Пловдив. Участник в Първата световна война. Загива при атентата в църквата “Св. Неделя” на 16 апр. 1925 г. Дарението възлиза на 150 хил. лв. и по волята на двамата дарители със средствата трябва да се образува благотворителен фонд при Военното училище. Със 70 % от ежегодните приходи да се дават две еднакви по размер награди на “първите по успех” кавалерист и пехотинец, завършващи училището. Останалата част от лихвите да се натрупва върху основния капитал. В случай че има новопроизведен офицер, който отива в гвардейския конен полк, да му се предоставя награда, равна на половината на другите две. Средствата за нея да се вземат от лихвите, натрупани върху капитала. При връчването на отличията, на носителите им да се дават портретите на дарителя и на подполковник Н. Николаев.
Дарението е прието и фондът е образуван със заповед на началника на Военното училище от 21 ян. 1942 г. Управлява се от Настоятелството на фондовете при училището, което се избира ежегодно от Общото събрание на офицерите и преподавателите. Средствата се съхраняват на срочен влог в БЗКБ. Носители на наградите (по 4800 лв.) за 1943 г. са подпоручиците Здравко Пампулов (пехотинец) и Кирил Стоянов (кавалерист).
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 1521, оп. 1, а.е. 544, л. 418; Нашата конница, 1937, № 7–8, 33–34; ЕБ. Т. 4, с. 592. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад