Енциклопедия Дарителството

“НИКОЛИНА ИВАНОВА ХАМАМДЖИЕВА”

“НИКОЛИНА ИВАНОВА ХАМАМДЖИЕВА”

Дарител е ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА КОЕВА (1867 – 5 ян. 1926) – домакиня. Родена в Сопот, в семейство на занаятчия-гайтанджия. Учи в началното училище и в прогимназията в родния си град; завършва IV гимназиален клас в Карлово. Учителка в Пловдив (1883–1884), след което се омъжва за Иван Лулчев Хамамджиев (неизв. – 1897) – богат търговец от Сопот. За да увековечи паметта на съпруга си, след неговата смърт (1897) тя дава средства за облицоване пода на църквата с бял мрамор.
След смъртта на дъщеря си Николина (ок. 1894 – 11 апр. 1924) Е. Коева дарява на Сопотската прогимназия 15 хил. лв. в нейна памет. С писмо от 30 апр. 1924 г. съобщава на министъра на народното просвещение желанието си с тях да се създаде към МНП фонд “Николина Иванова Хамамджиева”. До построяването на нова сграда за прогимназията лихвите да се капитализират. След това с тях да се закупуват учебни пособия и да се създаде библиотека.
Фондът е основан със заповед на министъра на просвещението от 10 май 1924 г. и се управлява от МНП. Първоначално средствата са внесени в БНБ с 5 % годишна лихва, а по-късно част от тях са вложени в облигации. Към 1 септ. 1927 г. капиталът възлиза на 17 960, към 1 септ. 1933 г. – на 35 447 лв., към 1 ян. 1939 г. – на 36 415 лв., към 1 ян. 1944 г. – на 28 546 лв., и към 1 ян. 1948 г. – на 29 хил. лв.
Според запазените отчетни документи, от 1933 до 1946 г. годишните приходи в размер на 2200 лв. – 3 хил. лв. се използват за целите и предназначението на фонда. Ежегодно Сопотското училищно настоятелство се отчита пред МНП за изразходването на средствата, представя списъци на закупените книги за учителската и ученическата библиотека на Сопотската прогимназия.
Фондът се закрива през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ДА–Пловдив, ф. 913 к, оп. 1, а.е. 29, л. 44; ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 51, л. 3; а.е. 55, л. 23–25; а.е. 252, л. 2–3; а.е. 269, л. 1–39; а.е. 451, л. 1–15; а.е. 486, л. 65; а.е. 496, л. 51. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад