Енциклопедия Дарителството

“НОНА ГЕОРГИ СПАСОВА, РОДЕНА ДОНКОВА КОЛЕВА И ГЕОРГИ СПАСОВ”

“НОНА ГЕОРГИ СПАСОВА, РОДЕНА ДОНКОВА КОЛЕВА
И ГЕОРГИ СПАСОВ”

Дарител е ВЕРА ГЕОРГИ СПАСОВА (неизв.) – учителка. Родена в Калофер. Живее в София.
След загубата на майка си, В. Спасова търси начин да увековечи нейното име. В емоционално писмо до министъра на народното просвещение през дек. 1943 г. тя пише: “Всичко ценно, що цъфти в душата ми, всичко възвишено, що ме окрилява към висините, що прави всяко мое страдание подтик за нови борби и подеми; всичко бисерно и свято в душата ми е дар на моята непрежалима майка. В нейно име аз живея и работя; нейният образ стои пред мене като идеал, като свещен кумир, който ми чертае пътя към слънцето и добродетелта”. С мисълта, че изпълнява “един благочестив дълг към своите родители, особено към своята майка”, В. Спасова дарява всички свои спестявания в размер на 50 хил. лв. за образуване на благотворителен фонд на името на майка си Нона Георги Спасова, родена Донкова Колева, и на баща си Георги Спасов. Дарителката заявява готовност да увеличава според възможностите си ежегодно капитала с нови вноски.
Фонд “Нона Георги Спасова, родена Донкова Колева и Георги Спасов” е образуван със заповед на МНП на 31 дек. 1943 г. Управлява се от Министерството, като приходите се изпращат ежегодно на Калоферската културно-просветна дружба. Според предназначението на фонда, през първите две години лихвите от капитала се отпускат за подпомагане на детската трапезария в Калофер, а през следващите – за подпомагане на едно “крайно бедно и способно момиче, родено в Калофер”, с добър успех и поведение, от I до III клас.
През 1947 г. капиталът на стойност 75 хил. лв. е вложен в облигации от Заема на свободата.
Закрива се през 1948 г. с вливане на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 254, л. 1–10; а.е. 421, л. 100–101. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад