Енциклопедия Дарителството

“ОЛГА ГЕОРГИЕВА – СТАРА ЗАГОРА”

“ОЛГА ГЕОРГИЕВА – СТАРА ЗАГОРА”

Дарител е ОЛГА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА (неизв.) – пенсионерка, бивша гимназиална учителка. Родена в Стара Загора, жителка на София.
С писмо от 2 окт. 1939 г. до министъра на народното просвещение тя изказва желанието си да бъде полезна и след своята смърт “на просветното дело на нашия народ”. С това намерение дарява собствен имот – кантора № 35 (размери 3,10 : 4,90) от кооперативната палата “Глобус” на ул. “Лавеле” № 32, за образуване на фонд, от който да се осигуряват стипендии на студенти. Имотът се оценява на 80 хил. лв.
С нотариален акт от 26 дек. 1939 г. О. Георгиева прехвърля кантората на Българската държава (в лицето на МНП), като до смъртта си остава във владение на имота, получава приходите от него, плаща всички държавни и общински данъци и разходи по неговата поддръжка.
Фондът “Олга Георгиева – Стара Загора” е основан със заповед на МНП от 15 ян. 1940 г. С приходите от имота или с лихвите от капитала, получени при евентуалната му продажба, да се осигури стипендия на “крайно беден, но способен студент – българин из България” от Юридическия факултет (правен и държавно-стопански отдел) на СУ.
Вероятно до закриването на фондовете през 1948 г. МНП не е влязло във фактическо владение на имота и фондът на практика не е функционирал.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 271, л. 1–22. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад