Енциклопедия Дарителството

“ОЛИМБИЯ К. РОСЕТОВА”

“ОЛИМБИЯ К. РОСЕТОВА”

Дарител е СИМЕОН, митрополит ВАРНЕНСКО-ПРЕСЛАВСКИ (вж. “Авксентий Велешки” – фонд). В писмо до директора на Девическата гимназия “Мария Луиза” във Варна от 26 окт. 1929 г. той споделя желанието си да увековечи паметта на своята сестра Олимбия Росетова (1851 – 18 авг. 1929) – домакиня. Родена в Бургас, където получава образование в гръцко училище. Вдовица, живее при брат си. Умира във Варна.
Дарението възлиза на 20 хил. лв., с които трябва да се образува фонд за подпомагане на една бедна, с отличен успех ученичка от последния клас на гимназията. Митрополит Симеон поставя условие да не се дава гласност на благотворителния му жест.
Дарението е прието и фондът е учреден с протокол на учителския съвет от 8 ноем. 1929 г. Управлява се от учителския съвет.
Други данни за фонда не са открити.

НА–БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 109, л. 1–7; а.е. 29, л. 9; ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 375, л. 138. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад