Енциклопедия Дарителството

“ПЕНЧО ДАНЧЕВ”*

“ПЕНЧО ДАНЧЕВ”*

Дарител е ПЕНЧО СТАНЕВ ДАНЧЕВ (1863 – неизв.) – учител. Роден в с. Свежен, Карловско, в бедно семейство. Останал сирак, завършва педагогическото си образование с “благодетелски средства”. Учител в Бреговското основно училище (1885–1892). През 1893 г. постъпва като телеграфист и чиновник в Дирекцията по пощите и телеграфите, където работи до пенсионирането си на 31 дек. 1918 г. След това се завръща да живее със съпругата си в родното си село Свежен, където “от скромната си пенсия отделя по малко и за подпомагане на нуждающите се свои съселяни”.
По молба на П. Данчев Общинският съвет в с. Свежен му дава 4 декара общинско място на 25-годишна концесия, за да го залеси с плодни облагородени дръвчета. След изтичане на концесионния срок да го предаде на училищното настоятелство. Той прави разсадник от различни плодни дръвчета и ги раздава на населението. През 1939 г. преотстъпва на основното у-ще “Марко Дюлгерски” в селото дадената му на концесия овощна градина преди изтичането на срока (1945). Желанието му е с получаваните приходи да се образува фонд за подпомагане на крайно бедни ученици. Училищното настоятелство приема дарението и с протоколно решение от 10 ян. 1939 г. създава фонд “Пенчо Данчев”. Настоятелството решава да не приема правилник за управление на фонда и за дарения имот, тъй като след 5 години ще притежава градината по право. През 1939 г. са получени в приход само 600 лв., внесени в общинската каса, а до изтичане на концесионния срок не се очакват по-големи приходи. Капиталът на фонда се формира и нараства предимно от ежегодни вноски, внасяни от дарителя и възлизащи към 28 окт. 1941 г. на 439 лв.
Със завещание от 21 юни 1939 г. П. Данчев оставя в полза на фонда и 10 хил. лв. от сумата, която следва да се изплати от взаимоспомагателната каса при Дирекцията на пощите, телеграфите и телефоните след смъртта му. Фондът е закрит през 1948 г.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, on. 7, а.е. 131, л. 1–6. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад