Енциклопедия Дарителството

“ПЕНЧО ДРЕНОВСКИ” – ФОНДОВЕ

“ПЕНЧО ДРЕНОВСКИ” – ФОНДОВЕ

Дарители са МОЛА и ДИМИТЪР ДРЕНОВСКИ.
МОЛА ДРЕНОВСКА (1876 – неизв.) – домакиня. Родена в Търново, където завършва II отделение. Живее в Русе.
ДИМИТЪР ДРЕНОВСКИ (1865 – неизв.) – търговец. Роден в Дряново. Участва като доброволец в Сръбско-българската война (1885). Занимава се с обущарство и търговия с кожухарски стоки в Търново. През 1907 г. заедно със семейството си се премества да живее в Русе. Натрупва състояние.
През 1918 г. съпрузите правят дарение в памет на преждевременно починалия си син Пенчо Дреновски (1891 – 23 юли 1918). Роден в Търново, където получава начално образование. Завършва Германския лутерански пансион в Русе, след което следва търговия в Страсбург и Дрезден. Занимава се с търговска дейност в продължение на две години. Умира в Берлин.
От дарените средства се образуват два благотворителни фонда.

ФОНД № 1 “ПЕНЧО ДРЕНОВСКИ”
(при Мъжката гимназия “Св. Кирил” в Търново)

На 8 авг. 1918 г. М. и Д. ДРЕНОВСКИ правят дарение от 25 хил. лв. в полза на Мъжката гимназия “Св. Кирил” в Търново. По решение на учителския съвет се образува благотворителен фонд, който се управлява по специален правилник от 21 ноем. 1918 г. По желание на дарителите с годишните приходи трябва да се осигурява по една стипендия на беден възпитаник на училището (от 60 лв. месечно), фондът се задължава да издържа стипендианта до завършване на средното му образование, след което да го изпрати да учи във висше търговско училище. До откриването на такова учебно заведение в България стипендията е за следване в СУ и е в размер на 200 лв. месечно. Учителският съвет е натоварен да следи за успеха и поведението на стипендиантите. Стипендията се отнема при слаб успех.
Дарението е прието и фондът е учреден с протокол на учителския съвет от 9 дек. 1918 г. Управлява се от учителския съвет по специално приет правилник.
Капиталът му постепенно нараства и към 31 дек. 1920 г. възлиза на 25 973 лв., към 31 дек. 1933 г. – на 50 398 лв., към 31 дек. 1939 г. – на 54 352 лв.
Фондът успешно извършва благотворителната си дейност. Стипендиантите се подбират с конкурс. Сред тях са Георги Иванов (1919–1923), Веселин Веселинов (1924–1928), Любен Станев (1931–1932), Трифон Милев (1933–1935), Ботьо Калчев (1936–1937), Недялко Недялков (1939–1943).
Фондът прекъсва благотворителната си дейност през 1944 г. Последните данни за него са от дек. 1949 г., когато капиталът му възлиза на 61 205 лв.

ФОНД № 2 “ПЕНЧО ДРЕНОВСКИ”
(при Мъжката гимназия “Княз Борис” в Русе)

На 8 авг. 1918 г. М. и Д. ДРЕНОВСКИ правят дарение в размер на 25 хил. лв. за Мъжката гимназия “Княз Борис” в Русе. Дарението е прието и фондът е образуван с протокол на учителския съвет от 8 окт. 1918 г. Управлява се от учителския съвет по специален правилник.
Волята на дарителите е фондът да предоставя стипендия на беден ученик за завършване на средно (по 60 лв. месечно) и на висше образование (по 200 лв. месечно) в СУ. Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 769, л. 84; оп. 4, а.е. 135, л. 51–52; а.е. 275, л. 2; ДА–В. Търново, ф. 750 к, оп. 2, а.е. 1, 12; Пашев, Г. Златна книга…, 307–309. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад