Енциклопедия Дарителството

“ПЕНЮ ПОПКРЪСТЕВ”

“ПЕНЮ ПОПКРЪСТЕВ”

Дарител е ПЕНЮ ПОПКРЪСТЕВ (1859 – неизв.). Притежател на разсадник за лози, общественик. Роден в с. Сухиндол. Завършва Военното фелдшерско училище във Варна. Участва в Сръбско-българската война (1885). След войната се разделя с професията си и се отдава на обществена дейност. Избран е за кмет на селото (1894), окръжен съветник, председател на окръжната постоянна комисия (1896–1899), народен представител в IX, XI, XIII и XV ОНС. Сътрудничи на вестниците “Мир”, “Балканска трибуна”, “Ратник”, “Реч”, “Сухиндолски глас”. Създава един от първите разсадници за облагородени лози. През 1910 г. урежда курс за облагородяване на американски лози. Инициатор за изграждане на много обществени сгради в Сухиндол, за откриване на поща, съдилище, банки, непълна гимназия.
На 1 окт. 1921 г. подарява 50 хил. лв. на Сухиндолското читалище. В знак на благодарност членовете на читалището вземат решение театралният салон да бъде наименован на негово и на съпругата му име – “Пеню и Виша Попкръстеви”.
Воден от мисълта, че е необходимо да се помага на някои обществени институции, с публично нотариално завещание от 19 май 1926 г. дарява част от имотите, спечелени “с честен труд, постоянство и голяма спестовност”: 10 хил. лв. – на сухиндолската църква “Св. Равноапостоли” за създаване на фонд за трапезария; 5 хил. лв. – на ч-ще “Трезвеност”, с които да се образува фонд, а с приходите да се купуват книги по земеделскостопански въпроси; 10 хил. лв. – на Сухиндолската непълна гимназия за образуване на фонд, от приходите на който да се дава ежегодна награда на трима ученици, които завършват с най-добър успех; 100 хил. лв. – на Сухиндолското българско училищно настоятелство. Те трябва да се капитализират, докато средствата станат достатъчни, за да се построи основно училище. Учебното заведение да носи името Пеню Попкръстев. Други 5 хил. лв. са предвидени за Сухиндолското турско училищно настоятелство за образуване на фонд, от лихвите на който да се купуват учебници на бедни ученици – български турци. Не е забравено и Сухиндолското общинско управление, на което дарителят оставя 10 хил. лв. за откриване на старопиталище.
През август 1929 г. П. Попкръстев внася по сметката на МНП сумата 50 хил. лв. Със заповед на МНП от 20 август с.г. се учредява фонд “Пеню Попкръстев”, който е включен в обединения фонд “Завещатели и дарители”. Според заповедта, лихвите на фонда се капитализират, докато средствата нараснат до размер, който е достатъчен за изграждане на основно училище в Сухиндол на името на дарителя. Към капитала да се включат и доходите, които постъпват по нотариално завещание от 19 май 1926 г. Към 1 януари 1939 г. капиталът нараства на 77 260 лв. и носи приход от 4500 лв., към 1 януари 1944 г. е 86 500 лв. (в ценни книжа и по текуща сметка), към 1 януари 1948 г. – 114 хил. лв. Фондът не извършва благотворителна дейност.
Закрива се през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 51, л. 1–7; а.е. 280; В-к на Кооперативните дружества в Сухиндол, № 6, 10 дек. 1928. (В. Николова)

Тагове

Назад