Енциклопедия Дарителството

“ПЕРИКЛИ ЧИЛЕВ”

“ПЕРИКЛИ ЧИЛЕВ”

Фондът е основан от семейството на ПЕРИКЛИ ЧИЛЕВ (27 окт. 1864 – 26 февр. 1925) – учител, етнограф. Роден в с. Крушево, Македония. Завършва гръцкото училище в родния си град и Солунската гимназия (1880). Следва класическа филология (1883) в Атинския университет и учителства в Крушево и Битоля (1883–1894). От 1 септ. 1894 г. до края на живота си е преподавател по класически езици в Първа софийска мъжка гимназия. В продължение на 30 години учителстване той дава солидно класическо образование на известни българи. Чилев е учител и на цар Борис III. Член на Македонския научен институт и на музейния комитет на Народния етнографски музей (1909), проучвател на етнографски материали и гръцки документи, отнасящи се за Възраждането на България. Полиглот – владее гръцки, албански, френски, румънски и немски език. Има няколко научни труда върху фолклора и културата на балканските народи. Умира в София.
Дарението е прието с протокол на учителския съвет на Първа софийска мъжка гимназия на 11 апр. 1925 г., а фондът е основан на 12 юни 1925 г. Към дарението от наследниците в размер на 2300 лв. преподавателите от гимназията прибавят и събраната с доброволни вноски сума от 2198 лв. Образуването на фонда е израз на признание и уважение на завършилите гимназията учители и ученици към ерудицията на П. Чилев.
Целта на фонда е лихвите от основния капитал да се дават като награда – парична или под друга форма, на завършилия с най-висок успех ученик на класическия отдел на гимназията.
Фондът достига до 24 123 лв. Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 101, л. 1–2; ЕБ. Т. 7, с. 466. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад