Енциклопедия Дарителството

“ПЕТЪР А. ДАСКАЛОВ”

“ПЕТЪР А. ДАСКАЛОВ”

Дарители са съпругата и децата на учителя Петър Андреев Даскалов от с. Горско Сливово, Търновско.
ДИМИТРА ДАСКАЛОВА (23 дек. 1866 – неизв.). Родена в с. Бяла черква, най-малката дъщеря на революционера Бачо Киро. След залавянето и обесването на баща ѝ, семейството е подложено на преследване и разорение. Завършва начално училище в родното си село. Преселва се със сестра си в Летница, Ловешко, където завършва прогимназиално образование. Омъжва се за Петър А. Даскалов и живее в с. Горско Сливово.
Д-р АНДРЕЙ ПЕТРОВ ДАСКАЛОВ (неизв.) – лекар; най-големият син на П. Даскалов. Роден в с. Горско Сливово, където получава начално образование. Завършва гимназия в Сливен и висше медицинско образование в Монпелие, Франция. Военен лекар в Дупница, където живее със семейството си.
Полковник ТЕОДОСИЙ ПЕТРОВ ДАСКАЛОВ (2 ноем. 1888 – 1 февр. 1945) – военен. Роден в с. Горско Сливово, където завършва начално образование. След ІII прогимназиален клас постъпва във Военното училище. Участва в Балканските войни (1912–1913) и в Първата световна война (1914–1918). Заема различни длъжности в армията – преподавател и инспектор във Военното училище (1930–1931), военен аташе в Италия (1932–1934) и др. Министър на войната (1938–1942); осъден от Народния съд на смърт.
ХРИСТО ПЕТРОВ ДАСКАЛОВ (6 ян. 1891 – неизв.) – инженер. Завършва начално образование в родното си с. Горско Сливово и гимназия в Габрово; учител в продължение на две години в с. Голямо Сливово. Заминава за Германия и получава висше инженерно образование в Мюнхен. Работи и живее със семейството си в Шумен. По-късно е инспектор-инженер в Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството.
ДЕНКА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА (17 март 1895 – неизв.), по мъж Дим. Икономова – учителка. Родена в с. Горско Сливово. Получава начално образование в родното си село, завършва гимназия в Шумен. Учителка в продължение две години, след което постъпва във физико-математическия факултет на СУ. След завършване на висшето си образование е назначена за учителка в гимназията в Дупница.
Фондът е създаден след смъртта на П. А. Даскалов – учител в продължение на 29 години; читалищен деец; участник в църковната и националноосвободителната борба, а след Освобождението насажда “гражданско и политическо съзнание в народа”, живее “с неговите скърби и радости”. В негова памет дарителите решават да основат при прогимназията в с. Горско Сливово фонд на негово име. Първоначално внасят 5 хил. лв. с намерението по-късно да увеличат капитала до 10 хил. лв. Средствата трябва да се вложат в кредитно учреждение и да останат неприкосновени, докато размерът им нарасне до 50 хил. лв. След това да се използват само лихвите за ежегодно подпомагане на бедни ученици по решение на учителския съвет.
Учителският съвет приема дарението на 21 ноем. 1930 г. и основава фонд “Петър А. Даскалов”. Към 28 март 1931 г. капиталът на фонда достига 5840 лв., към 1938 г. – 13 200 лв.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 100, л. 1–6; оп. 7, а.е. 121, л. 112, 315; Ташев, Т. Министрите на България 1879–1999. C., 1999, 145–146. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад