Енциклопедия Дарителството

“ПЕТЪР ДАБКОВ”

“ПЕТЪР ДАБКОВ”

Дарител е ПЕТЪР ДАБКОВ* (неизв. – 1884) – занаятчия. Роден в Търново. Получава основно образование в родния си град. Занимава се с кондурджийство и натрупва състояние. Умира в Търново.
Дълбоко свързан с родното си място, останал без преки наследници, П. Дабков прави дарение за просветното дело в града. Със завещание от 26 май 1884 г. той оставя 100 хил. гроша (2 хил. зл. лв.), къщата и покъщнината си на своите съграждани. Дарителят поставя условие съпругата му да живее в къщата, а градската община да предоставя 2/3 от лихвите на завещаната сума за издръжката ѝ. След нейната смърт годишните приходи на капитала да се предоставят за подпомагане на бедни ученици от Мъжката гимназия “Св. Кирил” и за “издържането” на един учител в нея. С правото да се разпорежда със средствата П. Дабков натоварва училищното настоятелство в Търново, под надзора и с одобрението на Търновския митрополит.
Не е известно кога и с какъв основен капитал е образуван благотворителният фонд. Управлява се от училищното настоятелство и по неизяснени причини предназначението на дарението се променя. Приходите се употребяват за помощи на бедни деца от началните училища в града, а не за подпомагане на възпитаниците на Мъжката гимназия “Св. Кирил”. Недвижимите имоти са продадени и в началото на 1937 г. капиталът възлиза на 90 хил. лв.
Други данни за фонда не са открити.

◊ ◊ ◊

В своето завещание П. ДАБКОВ прави дарение от 6 хил. гроша, предназначени за закупуване на полилей за църквата “Св. св. Константин и Елена” в Търново.
Благодарното търновско гражданство не забравя дарителя – неговото име носи едно от основните училища в града.

ДА–Търново, ф. 29 к, оп. 1, а.е. 581, л. 1–3; Пътеводител на В. Търново и на околността му. Търново, 1907, с. 6; Общински в. “В. Търново”, № 3–6, 31 март 1937.

(P. Cтоянова)

Тагове

Назад