Енциклопедия Дарителството

“ПЕТЪР ХРИСТОВ ТРУМБЕВ”

“ПЕТЪР ХРИСТОВ ТРУМБЕВ”

Дарител е ПЕТЪР ХРИСТОВ ТРУМБЕВ (3 дек. 1876 – 22 окт. 1918) – аптекар. Роден в Търново, в заможно семейство. Завършва гимназия в родния град и става ученик в аптеката на вуйчо си. Завършва фармация в Загребския университет. Една година работи като управител на аптека в Търново и в София, а от юни 1900 г. открива собствена аптека в Пазарджик. Утвърждава се като уважаван и обичан гражданин. Член е на УС на Пазарджишкото търговско дружество (1910), председател на ч-ще “Виделина”, на д-во “Юнак” в града. Доброволец в Балканските войни (1912–1913) и в Първата световна война (1915–1918), когато тежко заболява. Умира в Пазарджик.
В последните си дни завещава 30 хил. лв. за образуване на фонд за стипендии за бедни ученици. На 12 дек. 1918 г. в изпълнение волята на покойния, съпругата му Мария Трумбева внася по сметката на МНП сумата от 30 хил. лв. На 18 дек. с.г. със заповед на МНП се създава фонд “Петър Христов Трумбев”, който се управлява от Министерството и влиза в обединения фонд “Завещатели и дарители”. Съгласно волята на дарителя и правилника на фонда, лихвите трябва да служат за стипендия на студент в СУ. Стипендията да се отпуска чрез конкурс между младежи от двата пола, родени в Пазарджик и завършили пазарджишки гимназии. Специалностите да се определят от МНП. Според изпълнителката на завещанието – М. Трумбева, трябва да се предпочитат факултетите по медицина и химия. Ако приходите на фонда не са достатъчни за една пълна стипендия, трябва да се оставят за капитализиране.
Към 1 ян. 1939 г. капиталът на фонда нараства на 130 500 лв. с годишен приход от 7500 лв., към 1 ян. 1942 г. средствата възлизат на 153 800 лв. с приход 8 хил. лв., а към 1 ян. 1948 г. – на 157 хил. лв.
По повод 25-годишнината от смъртта на съпруга ѝ, със заявление от 10 апр. 1943 г. М. Трумбева моли МНП от началото на учебната 1943/1944 г. да се отпусне стипендия, като се съкратят процедурите. Стипендиантът да бъде избран без конкурс, само по предложение на учителския съвет. Кандидатът има право да посочи специалността. Със заповед на МНП от 31 авг. 1943 г. в този дух се правят промени в правилника на фонда. Отпуска се стипендия на Александър Христов Цонков, студент от Висшето техническо училище в София, завършил с отличен успех и добро поведение Мъжката гимназия “Ив. С. Аксаков”, Пазарджик. През 1944 и 1945 г. стипендията е в размер 12 хил. лв., за януари–август 1946 г. е 9600 лв. От септ. с.г. стипендията се прекратява “поради изчерпване на кредита”.
Фондът се закрива през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 768, л. 271–272; оп. 4, а. е. 284, л. 1–25; оп. 4, а.е. 496,
л. 55; Дн. на XXV ОНС, III р.с., 1942, кн. 2. Приложение, с. 8. (В. Николова)

Тагове

Назад