Енциклопедия Дарителството

“ПЕТЪР ШИШКОВ”

“ПЕТЪР ШИШКОВ”

Дарител е ПЕТЪР СТОЯНОВ ШИШКОВ (2 ян. 1861 – 17 февр. 1929) – общественик, чиновник. Роден в Русе, където получава образованието си. След Освобождението (1878) работи като чиновник в Артилерийския арсенал, помощник-секретар и секретар на общината. Помощник-кмет на Русе. В продължение на много години е счетоводител в пивоварната фабрика “Св. Петка”. Избиран е за църковен настоятел и за председател на ч-ще “Св. Георги”. Умира в Русе.
По желание на дарителя, изпълнителят на завещанието предоставя на началното у-ще “Св. Георги” (по-късно – “А. Кънчев”) 1000 лв. Дарението е прието и фондът е образуван с решение на учителския съвет от 24 март 1929 г. Управлява се от учителския съвет. Дарението е предназначено да се подпомогнат бедни ученици от училището.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 375, л. 76–77, 104. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад