Енциклопедия Дарителството

“ПЕТКАНА МАРИНОВА ЙОТОВА”

“ПЕТКАНА МАРИНОВА ЙОТОВА”

Основатели на фонда са съпрузите ТОТКА и МАРИН ЙОТОВИ от с. Радювене (дн. Стояново), Ловешко. Живеят и умират в София.
ТОТКА ЙОТОВА (23 авг. 1893 – неизв.) – учителка в родното си село Радювене.
МАРИН ЙОТОВ (22 окт. 1896 – неизв.) – учител в с. Радювене и в Деветнадесета прогимназия в София.
С писмо от 3 авг. 1938 г. те уведомяват директора на средищните народни училища в с. Радювене, че даряват сумата 20 хил. лв., “за да засвидетелствуваме своята родителска любов и почит към паметта на свидната ни непрежалима рожба”. Средствата са предназначени за образуване за вечни времена на фонд за подпомагане на бедни ученици, който да носи името на единствената им дъщеря Петкана Маринова Йотова (29 апр. 1922, с. Радювене – 15 юли 1938, София) – завършила основно образование в родното си село и V клас на Първа софийска девическа гимназия.
На 4 авг. 1938 г. учителският съвет при двете училища в с. Радювене приема дарението и създава фонд на името на Петкана Маринова Йотова*. Взето е решение за поставяне портрета на покойната в училищата в селото. Директорът е натоварен да изкаже чрез пресата публична благодарност на семейство Йотови. Дарението е оформено два дни по-късно, на 6 авг., чрез нотариално заверен договор между дарителите, от една страна, и Гето Маринов – директор на народното основно училище, от друга. Подписаният договор предвижда сумата да се внесе за олихвяване в БЗКБ – клон Ловеч, като неприкосновен основен капитал. Изразходват се само лихвите, с които всяка година се подпомагат бедни ученици. Раздаването на помощи трябва да започне от учебната 1938/1939 г. Неизразходваните средства се внасят за увеличаване на основния капитал. Всяка година срещу Коледната или Великденската ваканция общият учителски съвет в присъствието на училищното настоятелство определя бедните ученици, на които се закупуват дрехи, обувки и друго облекло. Подпомагат се действително нуждаещите се деца, независимо от техния успех и поведение, от I отделение до III клас. Счетоводните книги се водят от директора на средищното училище, който се отчита пред общия учителски съвет. В края на учебната година той подготвя възпоменателен доклад за изразходваната сума и съобщава имената на подпомогнатите ученици.
Съгласно т. 7 от Правилника за благотворителните фондове при МНП и подведомствените му учреждения, на 12 септ. 1938 г. учителите от двете училища в селото изработват и приемат правилник за управлението на фонда съгласно волята на дарителите, утвърден от МНП на 30 септ. 1938 г.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, 177 к, оп. 4, а.е. 277, л. 1–11; оп. 7, а.е. 121, л. 107, 166. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад