Енциклопедия Дарителството

“ПЕТКО ЦВЕТКОВ”

“ПЕТКО ЦВЕТКОВ”

Дарител е ПЕТКО ЦВЕТКОВ (8 юни 1883 – 9 февр. 1924) – търговец. Роден в Оряхово, син на заможни родители. След фалита на баща си през 1903 г. като най-голям от синовете започва самостоятелна търговия със зърнени храни. Участва в Балканските войни и в Първата световна война като подофицер и взводен командир. Няма преки наследници. Оставя “много добри спомени както пред своите колеги-житари, тъй и пред оряховското гражданство. Със своя благ характер, добра душа и самопожертвувание той носи ореола на всичко добро”.
Преди смъртта си П. Цветков дарява 5 хил. лв. на ч-ще “Надежда” в Оряхово и внася в Оряховската ТБ други 10 хил. лв. за основаване при Оряховската смесена гимназия на фонд на негово име за вечни времена. След 30 юни 1925 г. лихвите от капитала трябва да се предават на училищното настоятелство. Предназначени са за осигуряване на награди на ученик или ученичка, родом от Оряхово, които са “показали най-добър успех и са признати според наредбите за бедни”. Получателите на наградата се определят от учителския съвет.
Дарението е прието на 16 май 1924 г. с решение на тричленна училищна комисия в Оряхово и съгласно волята на дарителя е основан фонд “Петко Цветков”.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 27, л. 1-5. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад