Енциклопедия Дарителството

“ПЕТРАНА ИНЖ. МАНОЛОВА”

“ПЕТРАНА ИНЖ. МАНОЛОВА”

Дарител е МАНОЛ П. МАНОЛОВ (неизв. – 16 март 1940) – инженер. Роден в с. Дебър, Борисовградско (дн. в чертите на Първомай). Завършва гимназия в Пловдив. Подпомогнат от свои близки и от Борисовградската постоянна комисия, получава висше техническо образование в Мюнхен, Германия.
На 29 ян. 1930 г. умира съпругата му Петрана. По повод 1 година от смърт­та ѝ, на 28 ян. 1931 г. той дарява на “Нанчовото” Девическо педагогическо училище, което тя и дъщеря им са завършили, 50 хил. лв. в облигации от БДЗ (1923) за образуване на фонд “Петрана инж. Манолова” (родена д-р Радева от Шумен). Годишният приход от него е за оказване помощ на отличила се по успех и с примерно поведение бедна ученичка от училището или, ако няма подходяща такава, за друга благотворителна цел. Управлението му възлага на учителския съвет. На 23 февр. с.г. той приема дарението.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 79, л. 1; а.е. 99, л. 1–2. (К. Анчова)

Тагове

Назад