Енциклопедия Дарителството

“ПАМЕТНИК ХРИСТО ГРУЕВ ДАНОВ”

“ПАМЕТНИК ХРИСТО ГРУЕВ ДАНОВ”

Фондът е образуван по решение на МНП. На 26 септ. 1929 г. с окръжно писмо до всички директори и окръжни училищни инспектори Министерството нарежда ПРИХОДИТЕ ОТ УЧИЛИЩНИ УТРА, ВЕЧЕРИНКИ И ЗАБАВИ в чест на 100-годишнината от рождението на големия български книгоиздател Христо Г. Данов да се преведат в БЦКБ по сметката на фонд “Паметник Христо Груев Данов”*. На 11 окт. 1929 г. МНП съобщава на БЦКБ да открие текуща лихвена фондова сметка под название фонд “Паметник Христо Груев Данов” и да приема изпратените с пощенски запис суми от училищата в страната. Сумите да послужат за изграждането на бюст-паметник на Хр. Г. Данов в Борисовата градина, наред с тези на Ив. Вазов, Хр. Ботев, Г. Раковски, Г. Бенковски и д-р П. Берон. Тегленето на сумите да става само по нареждане от МНП с писмо, подписано от главния секретар Ал. Радославов и началника на Отделението за културните учреждения и фондовете Н. Балабанов.
Към 1 ян. 1931 г. сумата е 13 665 лв., към 1 ян. 1933 г. – 14 765 лв., към 1 ян. 1939 г. – 17 750 лв., към 1 ян. 1941 г. – 18 824 лв., към 1 ян. 1944 г. – 21 564 лв., и към 1 ян. 1948 г. средствата на фонда възлизат на 26 500 лв.
Няма данни кога е изпълнена целта на фонда, но и днес паметникът бюст на Хр. Г. Данов се намира в Борисовата градина.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 339, а.е. 453, л. 34–35; Дарителство и дарителски фондации… Законови актове…, с. 150. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад