Енциклопедия Дарителството

“ПАМЕТНИК МИХАИЛ ТАКЕВ”

“ПАМЕТНИК МИХАИЛ ТАКЕВ”

Фондът е създаден по инициатива на ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ за издигане паметник на М. Такев (10 март 1864 – 24 ян. 1920) – политически и държавен деец. Роден в Пещера. Завършва Пловдивската гимназия. Една година е учител в родния си град, след което постъпва във Военното училище в София. Доброволец в Сръбско-българската война (1885). Служи в Софийския артилерийски арсенал. Уволнен през 1890 г. поради подозрение за участие в заговора на майор Паница. Завършва право в Екс ан Прованс и в Париж. Започва работа като адвокат в Пазарджик (1892). Участва в обществено-политическия живот: народен представител (VIII ОНС); министър на вътрешните работи (1908–1910), на обществените сгради, пътищата и съобщенията (1910–1911). Участва като доброволец в Балканските войни (1912–1913). Министър на вътрешните работи и народното здраве (1918). Убит в София.
За увековечаване на неговата памет, по решение на Демократическата партия в София през 1927 г. е учреден Централен комитет в състав: Стоимен Сарафов (председател), Рашко Маджаров, Коста Баталов, Владимир Такев, Георги Т. Попов, Иван Горанов, помощник-кмет на столицата, Димитър Константинов, Ангел Гадев и Димитър Галев. Комитетът създава дарителски фонд за издигане паметник на М. Такев в София, а неизразходваните за целта суми да се използват за издаване на трудове за неговия живот и дейност.
В редица селища в България са създадени местни комитети, като този в София е под председателството на Григор Василев. Те събират средства за фонда чрез доброволни пожертвувания, организират вечеринки, томболи. Някои общини гласуват в бюджетите си суми в полза на фонда.
На 22 дек. 1931 г. Централният комитет се обръща към Общинския съвет в София да даде разрешение за издигане на паметника на Солунския площад (в центъра на града), който да се преименува на негово име.

◊ ◊ ◊

На името на Михаил Такев се създава и фонд към Смесената гимназия в с. Сухиндол. Основан е от бюрото на Демократическата партия в с. Сухиндол с председател К. А. Острев. По повод убийството на М. Такев са събрани 3 хил. лв. от членовете на партията за закупуване на венец. По-късно, с писмо от 5 февр. 1920 г. бюрото предоставя тези средства на директора на смесената гимназия в с. Сухиндол за образуване на фонд на името на Михаил Такев. След 1 септ. 1920 г. с лихвите от него се закупуват учебници, които се раздават на бедните ученици в селото от първи гимназиален клас.

ДА–София, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 290, л. 1–3; оп. 3, а.е. 310, л. 1–2; ЕБ. Т. 6, с. 591; Общ годишник на България, 1923/1925, № 2, С., 1925, 367–369; Такев лист, Ед, л., 26 ян. 1930 г.; Пряпорец, 26 ян. 1930; Пашев, Г. Златна книга…, с. 488.

(М. Тодоракова)

Тагове

Назад