Енциклопедия Дарителството

“ПАНАЙОТ И МИТА КЪНЕВИ”

“ПАНАЙОТ И МИТА КЪНЕВИ”

Дарител е ПАНАЙОТ АТАНАСОВ КЪНЕВ (4 септ. 1877 – вер. 1942) – учител, общественик. Роден в с. Раданово, Търновско, в заможно семейство. Завършва III гимназиален клас в Търново и тригодишен курс в Самоковското духовно училище. Още същата година е назначен за учител в началното училище в родното си село, където работи без прекъсване до 1926 г. Избиран е за общински съветник. Активен читалищен деец и черковен певец. Умира в с. Раданово.
До края на живота си П. Кънев не престава да се интересува от читалището и училището в родното си село. Последната му воля е да направи дарение на основното училище, в което е работил 30 години. В изпълнение на това желание синът на дарителя Теодоси П. Атанасов на 5 февр. 1942 г. прави писмено заявление, с което предоставя на училището 10 хил. лв. С тези средства да бъде образуван фонд в памет на покойния дарител и неговата съпруга Мита Кънева (неизв.).
Дарението е прието от учителския съвет и фондът е основан на 20 февр. 1942 г. Тогава е изработен и неговият правилник. Целта му е да служи за подпомагане на бедни ученици от основното училище с книги, помагала, дрехи и др. Учениците, които ще се ползват от фонда, трябва да имат примерно поведение и най-малко добър успех. Правилникът предвижда лихвите да се използват изцяло, като се започне още от 1942 г. Капиталът се влага в БЗКБ – клон Полски Тръмбеш, в шестмесечни купони и по текуща лихвена сметка. Фондът се управлява от учителския съвет. Правилникът е утвърден от МНП на 28 май 1942 г.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 43, л. 48–58. (Д. Гоцева)

Тагове

Назад