Енциклопедия Дарителството

“ПАНАЙОТ ВОЛОВ”

“ПАНАЙОТ ВОЛОВ”

Дарител е СИМЕОН, митрополит ВАРНЕНСКО-ПРЕСЛАВСКИ (вж. “Авксентий Велешки” – фонд). Загрижен за просветното състояние на своята епархия, на 4 окт. 1932 г. той прави дарение от 30 хил. лв. за образуване на благотворителен фонд в памет на Панайот Волов (1850 или 1851 – 26 май 1876) – деец на националноосвободителното движение. Роден в Шумен, в бедно занаятчийско семейство. Завършва класното училище в родния си град. С материалната подкрепа на Маринчо Бенли учи в чужбина. През 1873 г. се връща в Шумен като учител и директор на класното училище. Включва се в революционното движение. Един от ръководителите на Априлското въстание (1876) в IV Пловдивски (Панагюрски) революционен окръг.
Дарението е прието и фондът е образуван със заповед на МНП от 17 окт. 1932 г. Управлява се от Министерството и е включен в обединения фонд “Завещатели и дарители”. Волята на митрополит Симеон е годишните лихви да се употребяват за покупка на обувки, дрехи и учебни пособия за бедни ученици от основните училища в Нови пазар.
С част от средствата са закупени ДЦК. Към 1 ян. 1933 г. капиталът на фонда възлиза на 71 хил. лв., към 1 ян. 1939 г. – на 87 500 лв., към 1 ян. 1945 г. – на 110 998 лв.
Волята на дарителя започва да се изпълнява от 1936 г., когато на училищата в Нови пазар за пръв път са изпратени 4200 лв. До 1941 г. МНП ежегодно превежда по 3800–4200 лв. за бедни ученици от града. Фондът прекъсва благотворителната си дейност през 1942 г. Към 1 ян. 1947 г. капиталът му достига 118 868 лв., към 1 ян. 1948 г. – 123 хил. лв.
Закрит е през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” в държавния бюджет.

НА–БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 29, л. 9; а.е. 114, л. 2–3; ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 462, л. 94–100. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад