Енциклопедия Дарителството

“ПАНТАЛЕЙ ЯНЕВ”

“ПАНТАЛЕЙ ЯНЕВ”

Дарител е ПАНТАЛЕЙ ЯНЕВ (март 1857 – 2 февр. 1919) – търговец, мелничар. Роден в с. Дели Юнуз, Чаталджанско (дн. в Турция). Произхожда от семейство на български преселници от Чирпан и Панагюрско. Началното си образование получава в гръцкото училище в родното си село, а трикласно – в Чаталджа. Заедно с братята си се включва в борбата против гръцкото духовенство и подпомага създаването на български църкви и училища в родния си край. През 1893 г. П. Янев се преселва във Вар­на, където се занимава с търговия на жито и мелничарство. Умира във Варна.
Със завещанието си П. Янев дарява на Варненската мъжка гимназия “Фердинанд I” 8 хил. лв. за образуване на фонд на негово име. Средствата трябва да се внесат в БНБ и да се оставят за капитализиране, докато нараснат до размер, който да позволява с лихвите да се издържа беден ученик. Стипендията да се дава чрез конкурс. Фондът трябва да се управлява от ефория, която да се грижи и за всички останали средства след смъртта му. В нея трябва да влязат директорът на Мъжката гимназия (като председател), кметът на града, директорът на БНБ и един от роднините на дарителя.
На 3 февр. 1923 г. по сметката на Мъжката гимназия във Варна е преведена сумата 8 хил. лв. Учителският съвет приема дарението, учредява фонд “Панталей Янев”, който на 5 май с.г. се легитимира със заповед на МНП. През учебната 1928/1929 г. фондът разполага с основен капитал от 8 хил. лв. и с годишна лихва 760 лв. През учебната 1934/1935 г. капиталът нараства на 8640 лв. Стипендианти на фонда са: Петър Христофоров, Стефан Маринов, Благой Ляпчев, Генчо Стефанов, Димитър Димитров и др. Стипендиите са между 260 и 380 лв. През 1944 г. не са отпускани стипендии. Последните данни за фонда са от 11 ноември 1944 г.

ДА–Варна, ф. 90 к, оп. 1, а.е. 107, л. 11–12; а.е. 109, л. 1–11; Юб. сб. Варненската м. гимназия…, 175–178. (В. Николова)

Тагове

Назад