Енциклопедия Дарителството

“ПАВЕЛ ТРАНТЕЕВ”

“ПАВЕЛ ТРАНТЕЕВ”

Дарител е ПЕКА КОНСТАНТИНОВА ПОПОВА (вж. “Константин и Пека Христо Попови” – фонд).
На 16 авг. 1938 г. тя дарява 5 хил. лв. на Българското училищно настоятелство в Търговище. Волята ѝ е с тях да се образува фонд на името на покойния ѝ брат Павел Николов Трантеев (15 ноем. 1875 – 27 март 1911 ) – учител по рисуване в Търговище. Лихвите са за насърчение на отличили се по рисуване ученици. На 19 окт. с.г. училищното настоятелство приема дарението, образува фонда и приема правилник за неговото управление, утвърден от МНП на 2 ян. 1939 г. Съгласно правилника, от лихвите в края на всяка учебна година се дава награда на най-добрите ученици по рисуване от Търговищката прогимназия “Христо Ботев”, определени от учителския съвет. Управлението на фонда се осъществява от училищното настоятелство.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 278, л. 1–11. (К. Анчова)

Тагове

Назад