Енциклопедия Дарителството

“ПЛОВДИВСКИ МИТРОПОЛИТ МАКСИМ”

“ПЛОВДИВСКИ МИТРОПОЛИТ МАКСИМ”

Фондът е образуван по повод честването на 60 години от ръкополагането на митрополит Максим (вж. “Митрополит Максим” – фондове) в духовен сан и 25 години от избирането му за митрополит на Пловдивска епархия. На свое заседание от 12 ян. 1931 г. Пловдивският епархийски духовен съвет решава да се учреди благотворителен фонд в чест на духовния глава на епархията. Средствата се набират от ДАРЕНИЯ НА ЦЪРКВИ, МАНАСТИРИ, ДУХОВНИ И СВЕТСКИ ЛИЦА И УЧРЕЖДЕНИЯ. Приходите му трябва да се изразходват за издръжка на бедни, прилежни ученици, като се дава предпочитание на духовни лица и синове на свещеници. Св. синод утвърждава решението на Пловдивския епархийски съвет на свое заседание от 31 ян. 1931 г. Фондът се управлява от Пловдивската митрополия.
За начален капитал служат 50 хил. лв., отделени от приходите на фонд “Епархийски нужди” при Пловдивската митрополия. През следващите месеци постъпват средства от църкви, от свещеници, от приходите на епархийската свещоливница и др. Само през 1931/1932 финансова година капиталът нараства с 250 хил. лв., през 1932/1933 финансова година – със 108 хил. лв., през 1934/1935 финансова година – с 50 хил. лв. Към 1 ян. 1944 г. възлиза на 771 хил. лв. От 1942 г. фондът започва да отпуска средства в размер на 16 хил. лв. за подпомагане на духовното образование.
По решение на Пловдивския епархийски духовен съвет, през 1944 г. фондът се слива с двата фонда, образувани по завещанието на митрополит Максим и управлявани от Пловдивската митрополия (вж. “Митрополит Максим” – фондове). Новият фонд носи името “Пловдивски митрополит Максим” и до 1947 г. отпуска стипендии за бедни ученици в духовните училища (по 6–7 хил. лв.), за подпомагане борбата с чуждата религиозна пропаганда (по 5 хил. лв.), за помощи за трапезариите при Пловдивските църкви (по 3 хил. лв.). Прекъсва благотворителната си дейност през 1948 г.

ДА–Пловдив, ф. 67 к, оп. 4, л. 132, л. 1, 2, 66, 200 и др.; а.е. 131, л. 223, 381, 383, 385; оп. 6, а.е. 268, л. 97, 98, 102–103; ЦДА, ф. 791 к, оп. 1, а.е. 47, л. 7, 83; а.е. 53, л. 75; а.е. 61, л. 316; а.е. 104, л. 73–80, а.е. 142, л. 122–131. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад