Енциклопедия Дарителството

“ПОДПОЛКОВНИК ХРИСТО ЦАНЕВ”

“ПОДПОЛКОВНИК ХРИСТО ЦАНЕВ”

Дарителите са ПРИЯТЕЛИ, БОЙНИ ДРУГАРИ И ПОЧИТАТЕЛИ на “един от най-достойните офицери в нашата армия” Христо Цанев Цанев (11 февр. 1882 – 16 апр. 1925) – подполковник. Роден в Търново. Завършва Военното училище в София.
Служи в 4. конен полк, в Лейбгвардейски конен полк, адютант в 3. конна бригада, 7. конен полк и стига чин подполковник (20 авг. 1919). Народен представител в XXI ОНС. Убит по време на атентата в църквата “Света Неделя” (апр. 1925).
На 16 юли 1925 г. 24 души – офицери и цивилни лица, между които са Михаил Христов, Г. Русчев, Тома Томов, Пенчо Златев, Смило Ангелов, Йосиф Робев, д-р Петър Вичев, Иван Стойчев, Борис Бурмов и др., “за да увековечат паметта на трагично загиналия о.з. подполковник Христо Цанев”, решават да учредят фонд на негово име. За основен капитал служи сумата 56 600 лв., която се формира от доброволните дарения на присъстващите. Най-големи са вноските на Ал. Константинов, К. Н. Иванов и Г. Каравчев от по 10 хил. лв., на д-р П. Вичев, Г. Шишков, Г. Русчев и Т. Томов – от по 5 хил. лв. За увеличаването на капитала фондът остава отворен за нови дарения от почитатели на героя. Средствата се съхраняват в БНБ, а тричленен контролен съвет два пъти в годината проверява сметките на фонда. Учредителите избират УС на фонда в състав: М. Христов – председател, Ив. Стойчев – секретар-касиер, и членове – П. Златев, Т. Кожухаров, д-р П. Вичев. Приет е устав, утвърден от МВРНЗ на 2 юли 1925 г. Според чл. 2, т. 1, 2, 3 от устава, основните задачи на фонда са: да се издигне бюст-паметник на Хр. Цанев от бронз или мрамор и да се постави на гроба му; да се подготви сборник с биографични сведения, отзиви за дейността му и други материали за него. Когато капиталът на фонда нарасне от доброволни дарения на 100 хил. лв., годишните лихви да се разпределят на три равни части и да се изпращат, както следва: на инспектора на конницата – за награждаване на първия класиран офицер при армейските конни състезания; на началника на Военното училище – за награждаване първия кавалерист при випуска; на армейския военноиздателски фонд – за награждаване на най-доброто оригинално българско съчинение за армията или за живота на младежта. Наградите да бъдат в пари или предмети, а съчинението да носи печата “Наградено от фонд “Подполковник Христо Цанев – 16. IV. 1925”.
Фондът се управлява от петчленен съвет, чийто мандат продължава, докато се изпълнят условията на чл. 2, т. 1, 2. Тогава управлението се предава на MB, което се задължава да се съобразява с устава на фонда.
През 1936 г. фонд “Подполковник Христо Цанев” преминава под управлението на фонд “Нашата конница” (вж. “Нашата конница” – фонд). Вероятно основната задача (чл. 2, т. 1, 2) е изпълнена. Тъй като двата фонда имат общи ръководни кадри и обща дейност, свързана с награждаването на отличили се кавалеристи, на 12 март с.г. (по време на годишното събрание на фонд “Нашата конница”) фонд “Подполковник Христо Цанев” се влива заедно с остатъците от основния си капитал в обединения фонд. Внасят се промени в условията за раздаването на награди – те трябва да се дават на отличилите се кавалеристи в три последователни години, съгласно посочения в устава ред.
Няма сведения за благотворителна дейност на фонд “Подполковник Хр. Цанев”. Той престава да съществува през 1954 г. заедно със закриването на фонд “Нашата конница”.

Устав на фонд “Подполковник Христо Цанев”. C., 1925; Български военен алманах. 1926. С., 1926, с. 662; Нашата конница, 18, 1936, № 5–6, 20–21; Офицерският корпус в България 1878–1944. T. 7. С., 1996, с. 65. (В. Николова)

Тагове

Назад