Енциклопедия Дарителството

“ПОДПОРУЧИК ВАСИЛ НИКОЛОВ НАКОВ”

“ПОДПОРУЧИК ВАСИЛ НИКОЛОВ НАКОВ”

Дарител е йеромонах КАЛИСТРАТ (неизв.) – духовник. Дарението е в памет на сина му Васил Николов Наков (неизв.) – военен деец, подпоручик от инженерните войски.
През 1942 г. йеромонах Калистрат предоставя на Военното училище 25 хил. лв. за образуване на благотворителен фонд. Желанието му е 70 % от годишните лихви на капитала да се дават като награда на първия по успех сапьор от “фелдфебелите портопей-юнкери”. Останалите 30 % да се натрупват върху капитала. Изпълнението на това му желание да започне през 1948 г. Освен това дарителят поема ангажимент да внася по 500 лв. годишно в периода 1943–1947 г., с които да се награждава най-добрият по успех сапьор, произведен в първи офицерски чин.
Дарението е прието и фондът е образуван със заповед на началника на Военното училище от 22 септ. 1942 г. Управлява се от настоятелството на фондовете при училището, което се избира ежегодно от Общото събрание на офицерите и преподавателите. Основният капитал възлиза на 25 хил. лв., внесени на срочен влог в БЗКБ. Наградата за 1943 г. получава подпоручик Арет Аретов.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 1521, оп. 1, а.е. 544, л. 418. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад