Енциклопедия Дарителството

“ПОКЛОННИК ГЕОРГИ ГУБИДЕЛНИКОВ”

“ПОКЛОННИК ГЕОРГИ ГУБИДЕЛНИКОВ”

Дарители са НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ГЕОРГИ ГУБИДЕЛНИКОВ. Като се съобразяват с голямата привързаност на своя баща към църквата, в знак на уважение към неговата памет, на 28 ноем. 1938 г. те правят дарение от 400 облигации от БДЗ (1923) с номинална стойност 200 хил. лв. С тях трябва да се образува благотворителен фонд, чиито годишни приходи църквата да изразходва за помощи за бедни хора по време на големите християнски празници Великден и Коледа. Част от приходите (25 %) са предназначени за увеличаване на капитала на фонда.
Св. синод приема дарението и на свое заседание от 13 дек. 1938 г. взема решение за учредяване на фонда. Към 1 ян. 1940 г. капиталът му достига 206 хил. лв., а към 1 ян. 1945 г. – 216 790 лв. Ежегодно се отпускат по 7500 лв. помощи на бедните, фондът прекъсва благотворителната си дейност през 1946 г.

ЦДА, ф. 791 к, оп. 1, а.е. 61, л. 321–323; а.е. 62, л. 480–481; а.е. 102, л. 53–58.

(Р. Стоянова)

Тагове

Назад