Енциклопедия Дарителството

“ПОКЛОННИЦА СТАНКА ГУБИДЕЛНИКОВА”

“ПОКЛОННИЦА СТАНКА ГУБИДЕЛНИКОВА”

Дарител е ГЕОРГИ ГЕНОВ* ГУБИДЕЛНИКОВ (вж. “Ана и Гено Поклонник” – фонд). През май 1936 г. прави дарение от 400 облигации от БДЗ (1923) с номинална стойност 200 хил. лв. в памет на починалата си съпруга Станка Губиделникова (неизв. – 3 март 1936) – домакиня. Родена в Елена. Произхожда от известния род Хаджитодорови (вж. “Ана и Иван Хаджитодорови” – фонд).
Според волята на дарителя с тези средства трябва да се образува благотворителен фонд, чиито годишни приходи да се използват за подпомагане на бедни хора по време на големите християнски празници Възкресение и Рождество Христово. Част от прихода (25 %) е предвидена за увеличаване капитала на фонда.
Дарението е прието от Св. синод и фондът е образуван с протокол от 16 май 1936 г. Управлява се от Св. синод. Капиталът му постепенно нараства и към 1 ян. 1939 г. достига 209 915 лв., към. 1 ян. 1945 г. – 227 950 лв. Като се започне от 1937 г., от фонда ежегодно се отпускат помощи за бедни хора в размер на 7500 – 9 хил. лв. Прекъсва благотворителната си дейност през 1946 г.

ЦДА, ф. 791 к, оп. 1, а.е. 55, л. 205–206, 790–795; а.е. 61, л. 384–395; а.е. 62,
л. 470–481; а.е. 102, л. 53–58; Мир, № 10 639, 4 март 1936. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад