Енциклопедия Дарителството

“ПОКОЙНИТЕ АЛЕКСИ И МАРИЯ ТОДОРОВИ”

“ПОКОЙНИТЕ АЛЕКСИ И МАРИЯ ТОДОРОВИ”

Дарител е ТОДОР АЛЕКСИЕВ ТОДОРОВ (14 септ. 1869 – неизв.) – банков чиновник. Роден в Свищов. Основно образование завършва в Оряхово, а средно – в Свищовското търговско училище. Работи в БНБ и БТБ. Заема длъжностите главен инспектор и директор на клон на БТБ. Живее в София.
На 30 март 1926 г. Т. Алексиев дарява на Оряховската смесена гимназия 12 хил. лв. за основаване на фонд в памет на покойните му родители Мария и Алекси Тодорови. Дарението е прието и фондът е основан от учителския съвет на гимназията.
На 27 авг. 1930 г. дарителят увеличава капитала на фонда, като внася 36 лотарийни облигации по 500 лв. номинални от заем на БНБ (1924). С това капиталът на фонда става 30 хил. лв. Дарителят задължава учителския съвет със сумите, излезли от погашение или лотарийна печалба облигации, да се закупуват нови държавни облигации в полза на фонда.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 96. (Д. Гоцева)

Тагове

Назад