Енциклопедия Дарителството

“ПОП НИКОЛОВ”

“ПОП НИКОЛОВ”

Дарител е СИМЕОН, митрополит ВАРНЕНСКО–ПРЕСЛАВСКИ (вж. “Авксентий Велешки” – фонд). Дарението е в памет на бащата на дарителя и носи името му. Основният капитал възлиза на 12 500 лв. Вещ познавач и преводач от класически езици, митрополит Симеон желае да насърчи изучаването им в Софийската духовна семинария. Волята му е с годишните приходи от капитала да се дават три парични награди от по 200 лв. на възпитаници на Семинарията, показали отлични резултати в овладяването на църковнославянски, гръцки и латински език.
Дарението е прието и фондът е образуван на 16 март 1904 г. Управлява се от Св. синод. С част от средствата са закупени ДЦК. Към 1 ян. 1911 г. капиталът му възлиза на 16 301 лв., към 1 ян. 1927 г. – на 35 058, към 1 ян. 1931 г. – на 49 187, към 1 ян. 1939 г. – на 83 916 лв.
Волята на дарителя вероятно започва да се изпълнява веднага след образуването на фонда. От 1911 до 1945 г. от него ежегодно се отпускат по три награди за достижения в изучаването на гръцки, латински и църковнославянски език. Първоначално те са в размер на 200 лв., а с нарастването на капитала достигат до 500 лв. Сред наградените семинаристи са Макарий Порталски, Михаил Кючуков, Димитър Симов и др. Към 1 ян. 1945 г. фондът разполага със 104 598 лв., осигуряващи годишен приход от 5030 лв. Прекъсва благотворителната си дейност през 1946 г.

НА–БАН, ф. 10 к, оп. 1, а.е. 13, л. 2; а.е. 30, л. 20; ф. 144 к, оп. 1, а.е. 26, л. 9; а.е. 84, л. 19; ЦДА, ф. 791 к, оп. 1, а.е. 54, л. 276; а.е. 102, л. 56; ЦИАИ, ф. 2, оп. 106, а.е. 164, л. 19. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад