Енциклопедия Дарителството

“ПОСТРОЙКА ЧИТАЛИЩЕ-ПАМЕТНИК – С. МАЛАШЕВЦИ, СОФИЙСКО”

“ПОСТРОЙКА ЧИТАЛИЩЕ-ПАМЕТНИК – 
С. МАЛАШЕВЦИ, СОФИЙСКО”

Фондът е създаден на 2 юни 1939 г. чрез обединяването на капиталите на дружествата: ч-ще “П. П. Славейков”, колоездачно д-во “Левски”, “Цар Константин и Царица Елена”, “Св. Цар Борис” и Дружеството на стопанските организации на търговците, занаятчиите и земеделците в с. Малашевци, Софийско. Първоначално той се нарича комитет за “Постройка на читалище-салон” в с. Малашевци. Преименува се и сменя своя устав по препоръка на MB (отделение “Паметници”) и е утвърден със заповед на МВРНЗ на 25 ноем. 1939 г.
Целта на фонда е да се построи паметник и да се увековечи паметта на загиналите за родината бойци. През 1939 г. се управлява от настоятелство с председател Георги Георгиев от с. Малашевци. През 1945 г. в Управителния и Контролния съвет влизат: Ангел Стамболийски, Владимир Дорсанлийски, Стефан Попгеоргиев, Петър Дончев, Младен Павлов, Петър Гешев, Найдо Божилов, Вено Шопов, Стефан Дзезов, Борис Тренев и Лазар Николов. През 1949 г. председател на комитета е Петър Гешев, а секретар – Лазар Николов. Всички лица, влизащи в управителното тяло на комитета, по силата на чл. 11 и чл. 12 от Закона за държавния надзор върху дружествата и сдружаванията са проучени за благонадеждност.
Липсват сведения за използването на средствата и движението на капиталите. Последните данни за фонда са от 6 юни 1950 г.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 264 к, оп. 5, а.е. 2009, л. 1–17. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад