Енциклопедия Дарителството

“ПОСТРОЙКА НА ОКОЛИЙСКА БОЛНИЦА СВИЛЕНГРАД”

“ПОСТРОЙКА НА ОКОЛИЙСКА БОЛНИЦА СВИЛЕНГРАД”

На 2 юли 1938 г. в Свиленград се образува КОМИТЕТ за изграждане на околийска болница. Неговите учредители са околийският управител Ст. Корнийски и околийският лекар д-р Д. Диков. Комитетът приема проектоустав на фонд за построяването на болница с около 30 легла, както и за нейното цялостно обзавеждане. Средствата за образуването на фонда се набират от суми от частни дарения, помощи от държавата и общините в околията, помощи от кооперации, благотворителни и акционерни дружества, томболи, вечеринки, представления, уреждани от комитета.
Според устава на фонда, утвърден от МВРНЗ на 7 юни 1939 г., събраните средства се съхраняват в БЗКБ до набирането на необходимия капитал. Общото събрание на комитета трябва да прецени дали средствата стигат за строеж и обзавеждане на болница, за да започне строежът, фондът се контролира от УС, избиран през 2 години от членовете на комитета. В УС влизат: председател (околийският лекар), подпредседател, секретар-касиер, 6 души членове и 3-ма души контролна комисия. Комитетът трябва да прекрати своята дейност, когато сградата е готова и премине в разпореждане и поддържане от държавата. Фондът съществува до 1943 г.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 264 к, оп. 6, а.е. 1482, л. 1–20. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад