Енциклопедия Дарителството

“ПРЕСЛАВСКИ АНТИМ”

“ПРЕСЛАВСКИ АНТИМ”

Дарител е СИМЕОН, митрополит ВАРНЕНСКО-ПРЕСЛАВСКИ (вж. “Авксентий Велешки” – фонд). Дарението е в памет на първия български екзарх Антим I (вж. “Антим, митрополит Видински” – фонд).
В писмо до МНП от 5 март 1925 г. митрополит Симеон изтъква заслугите на Антим I към Българската православна църква и мотивира желанието си чрез филантропичния си жест да напомни за “своя духовен отец” и предшественик във Варненско-Преславската митрополия. Дарената сума възлиза на 25 хил. лв. и с годишните лихви трябва да се подпомагат бед­ни ученици от началните училища в Шумен.
Дарението е прието и фондът е създаден със заповед на МНП от 14 март 1925 г. Управлява се от Министерството и е включен в обединения фонд “Завещатели и дарители”.
В изпълнение волята на митрополит Симеон, в периода 1926–1939 г. Министерството редовно превежда на българското училищно настоятелство в Шумен средства в размер между 504 и 3100 лв. С парите се закупуват дрехи, обувки и учебни пособия, раздавани на бедни ученици и ученички от началните училища в града. Капиталът на фонда е вложен в ДЦК. През 40-те години приходите изцяло се капитализират или се влагат в ценни книжа. В резултат на това средствата нарастват и към 1 ян. 1931 г. възлизат на 30 757 лв., към 1 ян. 1939 г. – на 65 711 лв., към 1 ян. 1948 г. – на 96 хил. лв. През 1947 г. Шуменското училищно настоятелство за последен път получава 3 хил. лв. помощи за бедни ученици.
Фондът е закрит през 1948 г., когато фонд “Завещатели и дарители” при МНП се влива в държавния бюджет.

НА–БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 26, л. 9; а.е. 107; ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 279 а, 459, л. 1–10. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад