Енциклопедия Дарителството

“ПРИБЕЖИЩЕ”

“ПРИБЕЖИЩЕ”

Дарител е ИВАНЧО МЛАДЕНОВ ТОДОРОВ (ок. 1844 – 3 март 1914) – търговец, общественик. Роден във Враца. Завършва образование в родния си град. През 1874 г. работи за кратко време като учител в Девическото училище във Враца, след което отваря бакалница с железария. След 1877 г. започва да се занимава усилено с търговия. През 1895 г. е съветник в общинската управа и член на училищното настоятелство в града. Участва в комисия по построяването на девическа прогимназия (1894–1895) със средства от дарението на Козма Тричков.
През 1911 г. И. Младенов изпраща в МНП две банкови срочни 5 % свидетелства на стойност 40 хил. лв. за образуването на фонд под наименованието “Прибежище – Иванчо Младенов” за културно-просветни цели. През същата година фондът е образуван. Уставът му е публикуван в ДВ и приет на 9 авг. 1911 г. Волята на дарителя е капиталът да стои непокътнат за вечни времена в БНБ – клон София. Капиталът да бъде облечен в банкови срочни свидетелства, които след ликвидиране да се заменят с нови, със същия процент. След 40-годишно олихвяване на капитала средствата да се използват за стипендии.
На 31 дек. 1938 г. във фонда постъпват 18 832 лв., на 31 дек. 1939 г. – 21 028 лв., на 31 дек. 1940 г. – 23 060 лв., на 31 окт. 1941 г. – 23 хил. лв., на 31 дек. 1942 г. – 25 300 лв. На 1 ян. 1942 г. общият капитал е 439 хил. лв. Постъпленията на 30 септ. 1943 г. са 14 720 лв., на 1 ян. 1944 г. общият капитал е 500 хил. лв. Към 1 ян. 1948 г. капиталът е вече 574 717 лв., разходи няма.
През 1948 г. фондът е закрит с вливането на фонд “Завещатели и дарители” в държавния бюджет.

◊ ◊ ◊

ИВ. МЛАДЕНОВ прави и други дарения. През 1911 г. подарява място за строеж и капитал за построяване на училище. Възлага проекта на сградата и надзора над нея на архитект Ст. Джаков срещу хонорар от 400 лв. Със строежа на училището се заема предприемачът Ст. Цеков. За довършването на сградата общинският съвет се обръща за помощ към МНП. Използвани са парите, останали от завещанието на Козма Тричков (завещаната от него къща в Букурещ е продадена и сумата е внесена в БНБ за сметка на МНП). За патрон на училището е избран Иванчо Младенов.
Други данни за дарителя не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 51, л. 1–7; а.е. 52, л. 4; ф. 3 к, оп. 1, а.е. 382, л. 21; Дн. на XXV ОНС, III р.с., 1942. Приложение, с. 8; ДВ, № 143, 9 авг. 1911. Културно-политическа история на гр. Враца. Т. 1, 1937. с. 55, 111, 199; Харизанов, В. М. Дарителството във Враца. Враца, 1989, 89–93. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад