Енциклопедия Дарителството

“ПРОФЕСОР ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ”

“ПРОФЕСОР ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ”

Дарител е СИМЕОН, митрополит ВАРНЕНСКО-ПРЕСЛАВСКИ (вж. “Авксентий Велешки”–фонд). Дарението е в памет на Васил Николов Златарски (14 ноем. 1866 – 15 дек. 1935) – историк, археолог, професор в СУ, действителен член на БАН. Роден в Търново. Завършва гимназия в Петербург и история в Петербургския университет. През 1893–1895 г. специализира археология в Берлин. Дългогодишен преподавател в СУ. Плод на научната му дейност са над 200 монографии, студии, статии, рецензии по проблемите на българската история. Член на редица научни дружества у нас и в чужбина. Умира в София.
Фондът е образуван със заповед на МНП от 25 юли 1936 г. Капиталът му е в размер на 50 хил. лв., внесени на срочен влог. Сам преводач и автор на исторически съчинения, митрополит Симеон желае да насърчи изучаването на българската история. За целта годишните лихви на внесената сума трябва да послужат за награждаване на един абитуриент от Варненската мъжка гимназия “Фердинанд I”, отличил се по тази учебна дисциплина. Кандидатът се посочва от учителския съвет и трябва да има примерно поведение. Фондът се управлява от МНП и е включен във фонд “Завещатели и дарители”. Към 1 ян. 1939 г. капиталът му нараства на 54 819 лв., а към 1 ян. 1948 г. – на 71 хил. лв.
Отпускането на средствата започва от 1937 г. Първият награден е ученикът от VIII клас Кръстьо Драгулов. До 1944 г. годишните лихви редовно се изразходват в изпълнение волята на дарителя, като сумата нараства от 1500 лв. (1938) на 3 хил. лв. (1943). Имената на някои от наградените са Живко Якимов, Божидар Бойчев, Васил Ванков и др. След 1944 г. не се правят разходи по предназначението на дарението и годишните лихви се влагат в ценни книжа или се капитализират. През 1946 г. са закупени 65 облигации от Заема на свободата на стойност 65 хил. лв.
Фондът се закрива през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

НА–БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 26, л. 9; а.е. 120, л. 1–4; ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 51, л. 1–5; а.е. 145, л. 2, 6, 12–15; а.е. 453, л. 51–58; оп. 7, а.е. 89, л. 57-63; ЕБ. Т. 2, с. 733. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад