Енциклопедия Дарителството

“ПРОФ. АНТОН ШОУРЕК”

“ПРОФ. АНТОН ШОУРЕК”

Дарител е АНТОН В. ШОУРЕК (3 юни 1857* – 19 февр. 1926) – математик. Роден в гр. Писек, Чехия. Средно образование получава в родния си град. Със стипендия следва във Висшето техническо училище – Виена, като същевременно слуша лекции по математика и полага изпити в университета (1876–1878). През 1880 г. завършва Пражката политехника и университет. За отличната подготовка и подчертания интерес към България още същата година е препоръчан и поканен за преподавател в Източна Румелия. Учител в гимназиите в Сливен (1880–1881) и в Пловдив (1881–1890). Извънреден преподавател (от 1890), редовен професор (1893–1915, 1921–1926) при катедрата по математика във Висшето училище (СУ). Преподавател по дескриптивна геометрия във Висшето училище (1893–1903) и в Генералщабната школа (1895). Преподавател по конструктивна перспектива в Рисувалното училище (1897–1912). Декан на Физико-математическия факултет на СУ (1908–1909). Член-основател на Физико-математическото дружество в София. Умира в София.
Посветил своя живот на подготовката на квалифицирани кадри за младата Българска държава, в последните си дни оставя 10 хил. лв. за образуване при СУ на фонд на негово име, който да служи за насърчаване на студенти. Лихвите са предназначени за премия на студент от СУ, който “представи при годишния изпит най-добра работа по дескриптивна и проективна геометрия”. На 18 март 1926 г. дъщеря му Анна Червенакова предоставя 15 200 лв. за създаване на фонда, от които 10 хил. лв. са завещаните от проф. Ан. Шоурек, а останалите са дарени от негови близки приятели. Уважаван и високо ценен от своите сънародници в България и от българската общественост, в знак на почит в полза на фонда продължават да постъпват нови вноски – от сем. Стрибърни, Иван Кандела, проф. Иван Мърквичка, о.з. ген. Иван Червенаков, проф. Д. Табаков, от някои сдружения и др.
На 16 май 1926 г. АС одобрява правилник на фонда, съгласно който даването на награди може да започне, когато капиталът достигне сумата 20 хил. лв. Междувременно от допълнителните дарения към 1 юли 1926 г. той е нараснал на 24 086 лв. През 1933 г. възлиза на 32 570 лв., през 1939 г. – на 38 704 лв., през 1942 г. – на 41 321 лв., а през 1951 г. – на 52 203 лв. Първите премии от фонда са връчени още през 1926 г. – на студентите от физико-математическия факултет Боян Петканчин (500 лв.) и Георги Брадистилов** (400 лв.). По-късно награди получават: 1931 г. – Георги Георгиев и Емил Джаков (по 1000 лв.), през 1933 г. – Георги Дочев, Тодор Желязков, Христо Караниколов и Божидар Тошев (по 500 лв.), през 1941 г. – Койчо Койчев Славов, Лиляна Куртева и Стоян Матеев (по 500 лв.). Запазвайки това предназначение на фонда, в началото на 1943 г. АС поверява управлението му на новосъздадения фонд “Цар Борис III” за подпомагане на студентите от Университета.
Фонд “Проф. Антон Шоурек” съществува до началото на 1952 г., когато се влива в държавния бюджет.
През учебната 1933/1934 г. Анна Червенакова – дъщеря на проф. Ан. Шоурек, дарява на СУ неговата библиотека.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 64, л. 1–4; ДА–София, ф. 994 к, оп. 2, а.е. 117, л. 1–81; ГСУ, Офиц. отдел, 1941/1942, С., 1993, с. 142; Алманах на СУ…, с. 683; Български математици. С., 1987, 40–49; Дарителство и дарителски фондации… Законови актове…, с. 178. (К. Анчова)

Тагове

Назад