Енциклопедия Дарителството

“ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР В. СПАСОВ”

“ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР В. СПАСОВ”

Дарител е АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ СПАСОВ (21 септ. 1905 – 8 ян. 1986) – химик органик. Роден във Враца. Завършва Трета софийска мъжка гимназия (1924), а след това химия в СУ (1929) с докторат (1930). Специализира физикохимия в Мюнхен (1930–1932). Асистент в Института по органична химия (1933); доцент (1938); извънреден професор по химия във физико-математическия факултет на СУ (1942–1947); редовен професор (1947) и ръководител (1947–1971) на Катедрата по медицинска химия в Медицинския факултет (от 1950 г. ВМИ, а днес Медицински университет) в София; заместник-ректор на института (1953–1956). Член-кореспондент на БАН (1961). Ръководител на секция в Института по биохимия при БАН (1971–1981). Автор на множество публикации и изобретения. Носител на престижни държавни отличия.
В дългогодишната си научна и преподавателска работа той споделя убеждението, че съществен елемент в “подготовката на възможно най-висококвалифицирани висшисти е насърчаването и подпомагането на всяка творческа научна инициатива” на студентите. За разширяване на възможностите в тази посока, на 23 дек. 1947 г. той дарява на СУ 125 хил. лв. в облигации от Заема на свободата, с които да се основе фонд за “поощряване на научната самоинициатива и работа на студентите” от университета. Волята му е фондът да носи неговото име, а с лихвите от капитала всяка година в навечерието на университетския празник да се награждава един самостоятелен научен труд от областта на чистата или приложната химия, биохимията или медицинската химия на студенти от СУ, независимо от тяхната специалност. Трудовете на кандидатите за наградата се представят в завършен вид на декана на Медицинския факултет. Комисия, която включва декана или негов заместник, титулярите на катедрите по медицинска химия и по органична химия и представител на Студентската организация, преглежда работите и определя най-добрата. Приносните се отпечатват в подходящо българско или чуждестранно списание. Ако награда не бъде присъдена, сумата за нея се прибавя към основния капитал на фонда.
Към 1951 г. средствата на фонда възлизат на 123 424 лв. Липсват данни за връчвани от него награди. В началото на 1952 г. се влива в държавния бюджет.

ДА–София, ф. 994 к, оп. 2, а.е. 132, л. 1–20; Алманах на СУ…, 551–553; ЕБ. Т. 6, с. 350; Дейци на българската медицина и здравеопазване. С., 1986, с. 340; Дарителство и дарителски фондации… Законови актове…, с. 179. (К. Анчова)

Тагове

Назад