Енциклопедия Дарителството

“ПРОСВЕТА – ХАРАЛАН Т. ЛОМЛИЕВ”

“ПРОСВЕТА – ХАРАЛАН Т. ЛОМЛИЕВ”

Дарител е ХАРАЛАН ТОТЕВ ЛОМЛИЕВ (15 февр. 1866 – след 1942) – учител. Роден в Севлиево. Първоначално образование получава в класното училище в родния си град, гимназиално – в Пловдивската и в Софийската гимназия. Като доброволец от ученическия легион в Сръбско-българската война (1885) е награден от княз Александър Батенберг със сребърен медал “За заслуги към отечеството”. Следва естествени науки в университета в Женева и френски език и литература в Гренобъл. След завръщането си учителства в началното училище в Севлиево (1886) и в Новопазарското третокласно училище (1888). Преподавател по френски език в Педагогическото училище и в Севлиевската гимназия. Член на УС на Дружеството на преподавателите на основните училища, председател на Класното учителско дружество. Деен член на ч-ще “Развитие”. Подпредседател на научното дружество при ч-ще “Росица”. Директор на “Хаджи Стояновото училище” (1927). Участва в Балканските войни в 34. пехотен Троянски полк. След 40-годишен учителски труд в Севлиево идва в София (1929).
Дарява 6 хил. лв. за основаване на фонд “Просвета – Харалан Т. Ломлиев” при Смесената гимназия в Севлиево за награждаване на добри по успех и с примерно поведение ученици.
Дарява още 35 782 лв. на Смесената гимназия за подпомагане на бедни и отлични и примерни ученици.
Прави скромни дарения на двете църкви и на ч-ще “Развитие” в родния си град. Подарява библиотеката си на читалището и на гимназията, в която е дългогодишен преподавател.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 121, л. 78; Юб. сб. 100 г. Хаджи Стояновото у-ще…, 72–73; Вълчанов, X. Севлиево 1842–1942. Т. 2, С., 1942, 335–336; Севлиево и Севлиевският край. Т. 2, С., 1967, 30–31. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад