Енциклопедия Дарителството

“РАБОТНИЧЕСКИ ЖИЛИЩА ПРИ ФАБРИКА “ТОТЮ ПАНТЕВ”, ГАБРОВО” – ФОНДАЦИЯ

“РАБОТНИЧЕСКИ ЖИЛИЩА ПРИ ФАБРИКА
“ТОТЮ ПАНТЕВ”, ГАБРОВО” – ФОНДАЦИЯ

Фондацията е учредена на 1 юни 1945 г. от УС на АД “Тотю Пантев”, Габрово, с председател и главен акционер ТОТЮ ПАНТЕВ (1870 – неизв.) – индустриалец. Роден в Габрово. Като 16–17-годишен младеж работи на парната машина във фабрика “Александър”, където усвоява щрайхгарното и камгарното предачество. През 1904 г. става акционер във фабрика “Надежда” и технически ръководител на цеховото производство. Технически директор на фабрика “Александър” (1910) и на фабрика за производство на юта “Кирил” в Девня (1911–1919). През 1919 г. създава своя машинна плетачна работилница, която за десетина години израства като модерна трикотажна фабрика за горно облекло. Доброто ръководство извежда фабриката пред другите в бранша. От 1935 г. започва нейният възход: доставени са нови, високопроизводителни машини, обслужвани от 45 работници; подобрява се организацията на труда и производството; откриват се нови работни места. През 1938 г. Т. Пантев построява нова двуетажна сграда за 30 работници, автоматично плетачно отделение и шивалня. В периода 1942–1944 г. износът на дрехи за Германия и Италия нараства. През 1944 г. производството се увеличава три пъти предимно от военните поръчки, а стойността му достига 35 млн. лв. В сравнение с 1939 г. чистата печалба нараства 7–8 пъти. За дългогодишна стопанска и индустриална дейност през 1937 г. Т. Пантев е награден от цар Борис III с орден “Св. Александър” V степен. Пряко участие в управлението на фабриката взима синът му Пантю Пантев. Фабриката на Т. Пантев е национализирана през 1947 г. и става базисно предприятие на завод “Добри Карталов”, а от 1995 г. съществува под името фирма “Картал” и се ръководи от едноименния внук на Тотю Пантев.
Учредителите на фондацията подаряват 1 дка имот за строеж на жилища за работниците във фабрика “Тотю Пантев”. Целта на фондацията е да построи, обзаведе и поддържа модерни жилища, които да предостави на работниците и служителите на фабриката, докато те работят в нея. Средствата за строежа на работническите жилища се отделят от печалбите на АД и от други случайни източници на приходи. Фондацията се управлява от УС, в който влизат и двама работници, избирани по вишегласие. Председател на УС е Тотю Пантев. Първото заседание на УС се провежда на 8 юни 1945 г. Съветът не може да отчуждава, нито да ипотекира имотите на фондацията при каквито и да било условия. Уставът на фондацията е утвърден от МВР на 4 септ. 1945 г. Построените работнически жилища не са използвани по предназначение.
Фондацията вероятно е ликвидирана съгласно Указа за обществено подпомагане от 1951 г.
АД “Тотю Пантев” прави и други дарения. През зимата на 1941 г. дава 10 хил. лв. за бедните, а за Великден същата година – още толкова за германските и българските войници.
Други данни за фондацията не са открити.

ЦДА, ф. 264, оп. 6, а.е. 194, л. 1–12; Възход, № 11, 5 ноем. 1937; № 17, 2 ян. 1941; № 30–31, 20 май 1941; Реликви, № 2, 10 окт. 1995, с. 5; Алманах на бълг. индустриалци…, 146–147. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад