Енциклопедия Дарителството

“РАД ЛУЛЧЕВ ДЕДЕВ”

“РАД ЛУЛЧЕВ ДЕДЕВ”

Дарител е РАД ЛУЛЧЕВ ДЕДЕВ (17 дек. 186В – 20 ноем. 1935) – помолог*. Роден в Панагюрище. Син на заможни родители, разорени след Априлското въстание (1876). През 1880 г. е принуден да прекъсне учението си поради липса на средства. За да изкарва своята прехрана, помага на баща си при благоустрояването на градините на заможни стопани. Григор Начович открива в него заложби на градинар и през 1889 г. успява да му издейства стипендия, с която завършва курсовете на Помологичния институт в Чехия. Завърнал се в България, през 1897 г. се установява в София и слага началото на модерното овощарство у нас. Преподава земеделие във Военното училище, работи по преустройството на Държавния разсадник в Павлово край София, залесява застрашени от срутване участъци край жп линии. От 1923 г. се заема с благоустройството на частни градини и имения.
На 9 ян. 1931 г. дарява облигации от БДЗ (1923) с номинална стойност 500 хил. лв. за образуване на фонд на негово име при Панагюрската градска община. “Живял някога в мизерия като дете в родния си край – гр. Панагюрище, прекарал ученичеството си в големи несгоди”, както сам споделя, прави този жест “с дълбоко съзнание, че човек е създаден… да твори блага и оставя след себе си материални дири”. Желанието му е приходите да се капитализират до края на 1934 г., след което да се използват за дрехи, обувки и учебници на бедни, но даровити деца от панагюрските училища, родом от града. На “особено талантливите” между тях се поема издръжката при обучението им и в други български училища. Управлението на фонда поверява на комитет под председателството на кмета на общината и членове – “най-висшите по длъжност лица на служба в Панагюрище от духовната, училищната, държавната банкова власт (Народна или Земеделска банка) и съдебната власт”. Комитетът разпределя приходите и “търси и открива талантливи деца”. За увеличаване на капитала оставя фонда отворен за нови дарения от други лица.
На 12 февр. 1931 г. комитетът е конституиран и приема дарението.
Няколко години по-късно със завещание от 8 окт. 1935 г. Р. Дедев потвърждава волята си по отношение на фонда с тази разлика, че оставя приходите за натрупване до 1 ян. 1946 г.
Други данни за фонда не са открити.
Със завещанието от 8 окт. 1935 г. Р. ДЕДЕВ прави ново дарение. Оставя на МНП стопанска градина заедно с рибарници, леки стопански постройки и парк с новострояща се църква в местността Колониите край Панагюрище за образуване на още един фонд на негово име. Приходите от имота, след покриване разходите по стопанисването и поддържането му, разпределя между фонда (2/3) и своите наследници (1/3). На 4 апр. 1936 г. МНП назначава комисия, която да приеме имота, но нейното заключение е, че в този си вид той не представлява интерес, тъй като поддържането му е свързано с големи разходи. С такова мнение излиза и МЗДИ. След направеното обстойно проучване, на 12 май 1937 г. МС приема постановление, с което отказва дарението.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 102, л. 1–7; а.е. 297, л. 1–78. (К. Анчова)

Тагове

Назад